Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
Data
Expira
Nr.
Titlul hotaririi
Cer.
Rec.
Coresp.
Actiune
2021-06-03
20
Hotărârea nr. 20 din 03 iunie 2021 cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2020
0
0
0
2021-04-29
16
Hotărârea nr.16 din 29 aprilie 2021 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Economiei și Infrastructurii încheiate la 31 decembrie 20
0
0
0
2021-04-29
17
Hotărârea nr.17 din 29 aprilie 2021 cu privire la Raportul auditului conformității asupra achizițiilor publice în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii în anii 2019-2020
0
0
0
2021-04-23
14
Hotărârea nr. 14 din 23 aprilie 2021 cu privire la Raportul auditului conformității asupra utilizării resurselor financiare publice alocate Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în perioada 2018-2020
0
0
0
2021-03-31
13
Hotărârea nr.13 din 31 martie 2021 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale Autorității Naționale de Integritate încheiate la 31 decembrie 2020
0
0
0
2021-03-29
11
Hotărârea nr. 11 din 29 martie 2021 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale satul Ghidighici încheiate la 31 decembrie 2020
0
0
0
2021-03-29
12
Hotărârea nr. 12 din 29 martie 2021 cu privire la Raportul auditului asupra conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială satul Ghidighici în anii 2019 și 2020
0
0
0
2021-03-24
9
Hotărârea nr. 9 din 24 martie 2021 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale municipiul Comrat încheiate la 31 decembrie 2019
0
0
0
2021-03-24
10
Hotărârea nr. 10 din 24 martie 2021 cu privire la Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială municipiul Comrat în anul 2019
0
0
0
2021-02-26
7
Hotărârea nr.7 din 26 februarie 2021 cu privire la Raportul auditului asupra conformității organizării, realizării și supravegherii parteneriatelor public-private încheiate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Științe a Moldovei, UAT mun. Chișinău și entitățile din subordine
0
29
0
2021-02-25
5
Hotărârea nr.5 din 25 februarie 2021 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale orașul Nisporeni încheiate la 31 decembrie 2019
0
4
0
2021-02-25
3
Hotărârea nr. 3 din 25 februarie 2021 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale municipiul Ungheni încheiate la 31 decembrie 2019
0
3
0
2021-02-25
6
Hotărârea nr.6 din 25 februarie 2021 cu privire la Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială orașul Nisporeni în anul 2019
0
17
0
2021-02-25
4
Hotărârea nr. 4 din 25 februarie 2021 cu privire la Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială municipiul Ungheni în anul 2019
0
14
0