Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
Data
Expira
Nr.
Titlul hotaririi
Cer.
Rec.
Coresp.
Actiune
2020-12-28
82
Hotărârea nr. 82 din 28 decembrie 2020 pentru aprobarea Raportului auditului performanței „În ce mod activitățile realizate pentru crearea/elaborarea, implementarea și gestionarea sistemelor informaționale în sectorul public contribuie la utilizarea eficientă a resurselor alocate în acest scop?”
0
89
26
2020-12-24
78
Hotărârea nr.78 din 24 decembrie 2020 privind Raportul auditului conformității asupra privatizării încăperilor nelocuibile
0
10
0
2020-12-24
80
Hotărârea nr. 80 din 24 decembrie 2020 privind Raportul auditului conformității organizării, realizării și supravegherii parteneriatelor public-private în domeniul sănătății
0
63
3
2020-12-24
79
Hotărârea nr. 79 din 24 decembrie 2020 cu privire la aprobarea Raportului auditului conformității asupra alimentației copiilor în instituțiile de învățământ preșcolar și școlar
0
48
11
2020-12-24
81
Hotărârea nr. 81 din 24 decembrie 2020 pentru aprobarea Raportului misiunii de follow-up privind evaluarea nivelului de executare a cerințelor și de implementare a recomandărilor înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 02 august 2018 „Cu privire la Raportul auditului performanței privind evidența resurselor și sistemelor informaționale de stat”
0
9
7
2020-12-23
76
Hotărârea nr. 76 din 23 decembrie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale municipiul Soroca încheiate la 31 decembrie 2019
0
4
0
2020-12-23
74
Hotărârea nr. 74 din 23 decembrie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale municipiul Edineţ încheiate la 31 decembrie 2019
0
3
0
2020-12-23
77
Hotărârea nr. 77 din 23 decembrie 2020 cu privire la Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială municipiul Soroca
0
7
0
2020-12-23
75
Hotărârea nr. 75 din 23 decembrie 2020 cu privire la Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială municipiul Edineţ
0
5
0
2020-12-22
73
Hotărârea nr. 73 din 22 decembrie 2020 privind Raportul auditului conformității achizițiilor publice în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și la unele entități din subordine
0
19
0
2020-12-22
72
Hotărârea nr.72 din 22 decembrie 2020 cu privire la Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare publice de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în perioada anilor 2017-2019
0
6
0
2020-12-21
70
Hotărârea nr. 70 din 21 decembrie 2020 cu privire la Raportul auditului performanței „Măsurile prevăzute în Programul de conservare și sporire a fertilității solurilor pentru anii 2017-2020 au atins rezultatele scontate?”
0
11
0
2020-12-21
71
Hotărârea nr. 71 din 21 decembrie 2020 cu privire la Raportul auditului conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Întreprinderea de Stat ,,Servicii Pază” a Ministerului Afacerilor Interne în anul 2019
0
18
6
2020-12-18
69
Hotărârea nr.69 din 18 decembrie 2020 cu privire la Raportul auditului conformității procesului de vânzare-cumpărare a terenurilor din domeniul privat al statului aferente bunurilor imobile proprietate privată pe anii 2013-2019
0
6
0
2020-12-17
68
Hotărârea nr.68 din 17 decembrie 2020 cu privire la Raportul auditului privind conformitatea gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” în anii 2018 - 2019
0
28
0
2020-12-16
67
Hotărârea nr.67 din 16 decembrie 2020 cu privire la Raportul auditului conformității calculării și încasării taxelor pentru resursele naturale
0
16
0
2020-12-16
66
Hotărârea nr.66 din 16 decembrie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra situațiilor financiare ale Universității Agrare de Stat din Moldova încheiate la 31 decembrie 2019
0
3
0
2020-12-14
64
Hotărârea nr.64 din 14 decembrie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale comuna Băcioi încheiate la 31 decembrie 2019
0
3
0
2020-12-14
65
Hotărârea nr. 65 din 14 decembrie 2020 cu privire la Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială comuna Băcioi în anul 2019
0
11
0
2020-12-14
63
Hotărârea nr. 63 din 14 decembrie 2020 cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up asupra implementării cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.55 din 8 noiembrie 2017, aferente auditului performanței Proiectului „Agricultura competitivă în Moldova”
0
6
3
2020-12-04
58
Hotărârea nr. 58 din 04 decembrie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale or. Sângerei încheiate la 31.12.2019
0
3
3
2020-12-04
60
Hotărârea nr. 60 din 04 decembrie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale Proiectului „Reforma învățământului în Moldova” încheiate la 31 decembrie 2019
0
7
0
2020-12-04
59
Hotărârea nr. 59 din 04 decembrie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială orașul Sângerei
0
7
0
2020-11-30
57
Hotărârea nr. 57 din 30 noiembrie 2020 privind Raportul auditului conformității achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și la unele entități din subordine, precum și la alte părți implicate
0
44
5
2020-11-27
55
Hotărârea nr. 55 din 27 noiembrie 2020 cu privire la Raportul auditului conformității asupra organizării, realizării și supravegherii parteneriatelor public-private aferente construcției de locuințe și obiective de menire social-culturală
0
8
0
2020-11-25
53
Hotărârea nr. 53 din 25 noiembrie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale orașul Ialoveni încheiate la 31 decembrie 2019
0
3
3
2020-11-25
51
Hotărârea nr. 51 din 25 noiembrie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale satul Măgdăcești încheiate la 31 decembrie 2019
0
4
1
2020-11-25
54
Hotărârea nr. 54 din 25 noiembrie 2020 cu privire la Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială orașul Ialoveni
0
16
13
2020-11-25
52
Hotărâre nr. 52 din 25 noiembrie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială satul Măgdăcești
0
8
1
2020-11-23
50
Hotarîrea nr. 50 din 23 noiembrie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale or.Fălești încheiate la 31.12.2019 și Raportul auditului asupra conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială or. Fălești
0
14
1
2020-10-28
48
Hotărârea nr. 48 din 28 octombrie 2020 cu privire la aprobarea Raportului auditului conformității salarizării în anul 2019 în unele instituții de învățământ preuniversitar din subordinea Autorităților Publice Locale
0
95
25
2020-08-26
42
Hotărârea nr.42 din 26 august 2020 cu privire la Raportul auditului conformității asupra administrării veniturilor bugetului de stat de către Serviciul Vamal în anul 2019
0
14
9
2020-08-26
43
Hotărârea nr.43 din 26 august 2020 cu privire la Raportul auditului conformității administrării veniturilor bugetului de stat de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2019
0
18
13
2020-07-29
41
Hotărârea nr. 41 din 29 iulie 2020 cu privire la Raportul auditului performanței „Mecanismele existente asigură gestionarea eficientă a terenurilor agricole proprietate publică?”
0
18
7
2020-07-28
38
Hotărârea nr. 38 din 28 iulie 2020 cu privire la Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2019
0
10
20
2020-07-28
39
Hotărârea nr. 39 din 28 iulie 2020 cu privire la Raportul auditului performanței asupra managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat în anul 2019
0
7
7
2020-07-28
40
Hotărârea nr.40 din 28 iulie 2020 cu privire la Raportul auditului performanței privind activitatea Directoratului Liniei de Credit , în care Ministerul Finanțelor are calitatea de fondator
0
6
6
2020-07-27
37
Hotărârea nr.37 din 27 iulie 2020 cu privire la Raportul auditului privind conformitatea gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova” în perioada anilor 2017 - 2019
0
20
2
2020-07-24
36
Hotărârea nr.36 din 24 iulie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor încheiate la 31 decembrie 2019
0
5
1
2020-07-23
35
Hotărârea nr. 35 din 23 iulie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene încheiate la 31 decembrie 2019
0
4
5
2020-07-22
34
Hotărârea nr.34 din 22 Iulie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne încheiate la 31 decembrie 2019
0
2
2
2020-07-21
33
Hotărârea nr.33 din 21 iulie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Justiției încheiate la 31 decembrie 2019
0
4
4
2020-07-20
32
Hotărârea nr. 32 din 20 iulie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării încheiate la 31 decembrie 2019
0
28
6
2020-07-17
31
Hotărârea nr. 31 din 17 iulie 2020 cu privire la Raportul auditului conformității eliberării documentelor permisive în construcție
0
21
18
2020-07-16
30
Hotărârea nr.30 din 16 iulie 2020 cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2019
0
19
17
2020-07-15
29
Hotărârea nr.29 din 15 iulie 2020 cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2019
0
29
27
2020-06-30
27
Hotărârea nr. 27 din 30 iunie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apărării încheiate la 31 decembrie 2019
0
4
4
2020-06-29
26
Hotărârea nr. 26 din 29 iunie 2020 cu privire la auditul asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului încheiate la 31 decembrie 2019
0
11
8
2020-06-26
25
Hotărârea nr. 25 din 26 iunie 2020 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Proiectului de modernizare a sectorului sănătății încheiate la 31 decembrie 2019
0
2
2
2020-06-26
24
Hotărârea nr. 24 din 26 iunie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale încheiate la 31 decembrie 2019
0
3
4
2020-06-25
23
Hotărârea nr. 23 din 25 iunie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Economiei și Infrastructurii încheiate la 31 decembrie 2019
0
2
1
2020-06-24
22
Hotărârea nr.22 din 24 iunie 2020 cu privire la Raportul auditului conformității asupra executării bugetului și gestionării patrimoniului public de către Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a mun. Chișinău pe anii 2018-2019
0
13
6
2020-06-23
21
Hotărârea nr. 21 din 23 iunie 2020 cu privire la Raportul auditului conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Consiliul Audiovizualului în perioada anilor 2018-2019
0
9
8
2020-04-29
15
Hotărârea nr.15 din 29 aprilie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale Agenției „Moldsilva” încheiate la 31 decembrie 2019
0
19
9
2020-04-29
16
Hotărîrea nr. 16 din 29 aprilie 2020 privind aprobarea Raportului misiunii de follow-up asupra implementării cerințelor și recomandărilor aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 43 din 22 septembrie 2017 cu privire la Raportul auditului performanței „Eficiența gestiunii economico-financiare și administrării patrimoniului de către întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare cu apă a populației ”
0
604
41
2020-03-25
12
Hotărârea nr. 12 din 25 martie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale Autorității Naționale de Integritate încheiate la 31 decembrie 2019
0
4
7
2020-03-25
11
Hotărârea nr. 11 din 25 martie 2020 cu privire la Raportul auditului de conformitate a gestionării fondurilor publice de către Unitatea de Implementare și Administrare a Proiectului Creșterii Producției Alimentare pe perioada de activitate
0
17
21
2020-02-28
9
Hotărârea nr. 9 din 28 februarie 2020 cu privire la Raportul auditului privind conformitatea procurării și vânzării energiei electrice de către „Energocom” S.A. în perioada 2018 – 2019 (9 luni)
0
3
2
2020-01-30
4
Hotărârea nr. 4 din 30 ianuarie 2020 cu privire la Raportul auditului performanței privind realizarea Programului național de combatere a hepatitei
0
21
12
2020-01-30
5
Hotărârea nr.5 din 30 ianuarie 2020 cu privire la Raportul auditului performanței privind realizarea Programului național de reducere a poverii tuberculozei
0
21
7
2020-01-29
3
Hotărârea nr. 3 din 29 ianuarie 2020 cu privire la Raportul auditului performanței activității întreprinderilor de stat al căror fondator în anii 2015-2018 a fost Agenția „Apele Moldovei”
0
22
17
2020-01-24
1
Hotărârea nr.1 din 24 ianuarie 2020 cu privire la aprobarea Raportului auditului conformității încheierii și executării prevederilor Contractului de parteneriat public-privat pentru concesionarea activelor Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”
0
22
15