Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
Data
Expira
Nr.
Titlul hotaririi
Cer.
Rec.
Coresp.
Actiune
2012-12-10
55
HOTĂRÎREA nr. 55 din 10 decembrie 2012 privind Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale și gestionării patrimoniului public din raionul Basarabeasca pe anul 2011
11
75
0
2012-11-23
53
HOTĂRÎREA nr. 53 din 23 noiembrie 2012 privind Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Cahul pe anul 2011
17
130
0
2012-11-21
52
HOTĂRÎREA nr. 52 din 21 noiembrie 2012 privind Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Dubăsari pe anul 2011
16
93
0
2012-09-21
47
HOTĂRÎREA nr. 47 din 21 septembrie 2012 privind Raportul auditului regularităţii utilizării mijloacelor publice alocate pentru investiții și reparații capitale pe anul 2011 în cadrul unor entități finanțate de la bugetul de stat
8
20
0
2012-09-14
46
HOTĂRÎREA nr. 46 din 14 septembrie 2012 privind Raportul auditului tehnologiilor informaţionale cu elemente de performanţă cu tema „Problemele şi riscurile identificate pot afecta agenda de e-Transformare a Guvernării?”
19
19
0
2012-09-13
45
HOTĂRÎREA nr. 45 din 13 septembrie 2012 cu privire la Raportul auditului performanţei „Activitatea desfăşurată de reprezentanţii statului, membrii consiliilor societăţilor comerciale şi administratorii acestora este comensurabilă cu remunerarea lor?”
28
42
1
2012-08-10
43
HOTĂRÎREA nr. 43 din 10 august 2012 privind Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2011
7
18
0
2012-08-10
44
HOTĂRÎREA nr. 44 din 10 august 2012 privind Raportul auditului datoriei publice, garanţiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2011
5
14
0
2012-08-09
41
HOTĂRÎREA nr. 41 din 9 august 2012 privind Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2011
6
28
0
2012-08-08
40
HOTĂRÎREA nr. 40 din 8 august 2012 privind Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Vamal în anul 2011
3
18
0
2012-08-03
38
HOTĂRÎREA nr. 38 din 3 august 2012 privind Raportul auditului evaluării sistemului de management financiar la achiziţionarea rachetelor antigrindină de către Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice
5
7
0
2012-08-03
39
HOTĂRÎREA nr. 39 din 3 august 2012 despre aprobarea Raportului cu privire la executarea Hotărîrii Curţii de Conturi nr.25 din 22 aprilie 2010 „Privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către Agenţia „Moldsilva” şi întreprinderile subordonate în perioada anilor 2008-2009 şi auditului de atestare a situaţiilor financiare privind mijloacele alocate de la bugetul de stat pe anul 2009”
1
1
0
2012-07-31
37
HOTĂRÎREA nr. 37 din 31 iulie 2012 privind Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public în mun.Chişinău în perioada 2010-2011
19
770
0
2012-07-26
36
HOTĂRÎREA nr. 36 din 26 iulie 2012 cu privire la Raportul auditului regularităţii gestionării şi utilizării fondurilor publice pentru organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea sistemului protecţiei civile şi prevenirea situaţiilor excepţionale, pe exerciţiul bugetar 2011 (2010, după caz) la Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale şi la unele instituţii din subordine
4
32
3
2012-07-25
34
HOTĂRÎREA nr. 34 din 25 iulie 2012 privind Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în exerciţiul bugetar 2011
2
6
0
2012-07-25
35
HOTĂRÎREA nr. 35 din 25 iulie 2012 cu privire la Rapoartele de audit al regularităţii utilizării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală de către unele instituţii medico-sanitare publice în exerciţiul bugetar 2011
13
67
0
2012-07-23
33
HOTĂRÎREA nr. 33 din 23 iulie 2012 privind Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011
9
15
0
2012-07-20
31
HOTĂRÎREA nr. 31 din 20 iulie 2012 privind Raportul auditului performanţei „Pentru ca beneficiile scontate privind reabilitarea şi construcţia sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare să fie atinse sînt necesare îmbunătăţiri în gestionarea mijloacelor publice destinate realizării acestora, precum şi a sistemului de management în cadrul autorităţilor publice responsabile de implementarea proiectelor în domeniul vizat”
32
21
0
2012-07-12
30
HOTĂRÎREA nr. 30 din 12 iulie 2012 privind auditul regularităţii pe exerciţiul bugetar 2011 la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și unele instituții din subordine
20
183
0
2012-07-06
29
HOTĂRÎREA nr. 29 din 6 iulie 2012 privind Raportul auditului performanţei „Există oportunităţi de îmbunătăţire a mecanismului de gestionare a patrimoniului dat/luat în locaţiune de către autorităţile publice şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar public şi de sporire a eficienţei administrării acestuia”
85
47
0
2012-07-03
28
HOTĂRÎREA nr. 28 din 3 iulie 2012 cu privire la Raportul auditului performanței „Realizări și deficiențe în implementarea reformelor în domeniul managementului finanțelor publice, oportunități de îmbunătățire”
70
174
0
2012-06-15
27
HOTĂRÎREA nr. 27 din 15 iunie 2012 privind Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Rîşcani pe anul 2011
4
187
0
2012-06-08
24
HOTĂRÎREA nr. 24 din 29 mai 2012 privind Raportul auditului bugetului UTA Găgăuzia pe anul 2011 şi gestionării patrimoniului public
5
101
0
2012-06-07
25
HOTĂRÎREA nr. 25 din 7 iunie 2012 privind Raportul auditului paralel al Curţii de Conturi a Republicii Moldova şi al Curţii de Conturi a Federaţiei Ruse asupra utilizării mijloacelor publice alocate pentru realizarea în anii 2009-2011 a Programului de colaborare economică între Republica Moldova şi Federaţia Rusă, inclusiv asupra livrării de produse alimentare în Federaţia Rusă din Republica Moldova
16
31
0
2012-05-29
23
HOTĂRÎREA nr. 23 din 29 mai 2012 privind Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Glodeni pe anul 2011
28
196
0
2012-05-24
22
HOTĂRÎREA nr. 22 din 24 mai 2012 privind Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Străşeni pe anul 2011
20
166
0
2012-05-18
21
HOTĂRÎREA nr. 21 din 18 mai 2012 privind Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Ştefan Vodă pe anul 2011
28
95
0
2012-05-11
19
HOTĂRÎREA nr. 19 din 11 mai 2012 privind Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Edineţ pe anul 2011
37
176
0
2012-05-11
20
HOTĂRÎREA nr. 20 din 11 mai 2012 privind Raportul auditului regularităţii pe exerciţiul bugetar 2011 la Ministerul Apărării, unele unităţi militare şi instituţii din subordine
2
18
0
2012-05-10
18
HOTĂRÎREA nr. 18 din 10 mai 2012 privind Raportul auditului regularităţii pe exerciţiul bugetar 2011 la Ministerul Sănătăţii şi unele instituţii din subordine
7
41
0
2012-05-07
17
HOTĂRÎREA nr. 17 din 7 mai 2012 cu privire la Raportul auditului regularităţii pe exerciţiul bugetar 2011 la Ministerul Afacerilor Interne şi unele instituţii din subordine
12
45
0
2012-05-03
16
HOTĂRÎREA nr. 16 din 3 mai 2012 privind rezultatele auditului regularităţii gestionării patrimoniului public de către autorităţile şi entităţile din domeniul aviaţiei civile pe perioada anilor 2010-2011
6
48
0
2012-04-12
14
HOTĂRÎREA nr. 14 din 12 aprilie 2012 privind Raportul auditului performanţei în domeniul mediului – aprovizionarea cu apă şi canalizarea localităţilor „Situaţia privind aprovizionarea cu apă şi canalizarea localităţilor din republică este alarmantă şi în impas”
4
21
98
2012-04-10
13
HOTĂRÎREA nr. 13 din 10 aprilie 2012 privind Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale şi gestionării patrimoniului public din raionul Briceni pe anul 2011 şi Raportul auditului legalităţii administrării mijloacelor financiare în cadrul unor entităţi din raionul Briceni în perioada anilor 2005-2011
40
218
0
2012-04-05
12
HOTĂRÎREA nr. 12 din 5 aprilie 2012 privind Raportul auditului tehnologiilor informaţionale cu elemente de performanţă la Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi la unele instituţii subordonate
13
31
0
2012-02-14
5
HOTĂRÎREA nr. 5 din 14 februarie 2012 privind rezultatele auditului gestionării patrimoniului dat/luat în locaţiune de către „Banca de Economii” S.A. pe perioada anilor 2008-2011
8
2
0