Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
Data
Expira
Nr.
Titlul hotaririi
Cer.
Rec.
Coresp.
Actiune
2011-12-22
77
HOTĂRÎREA nr. 77 din 22 decembrie 2011 privind Raportul auditului la Societatea pe Acţiuni „Moldtelecom” pentru anii 2009-2010
10
14
0
2011-11-24
74
HOTĂRÎREA nr. 74 din 24 noiembrie 2011 privind Raportul auditului bugetului raional Făleşti pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public
7
22
0
2011-11-24
75
HOTĂRÎREA nr. 75 din 24 noiembrie 2011 privind Raportul auditului bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale din raionul Hînceşti pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public
29
134
0
2011-11-17
72
HOTĂRÎREA nr. 72 din 17 noiembrie 2011 privind Raportul auditului bugetului raional Criuleni pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public
6
32
0
2011-11-17
73
HOTĂRÎREA nr. 73 din 17 noiembrie 2011 privind Raportul auditului bugetului raional Sîngerei pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public
0
26
0
2011-10-06
64
HOTĂRÎREA nr. 64 din 6 octombrie 2011 privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către S.A. ,,Termocom” pe perioada anilor 2009-2010
10
37
0
2011-10-06
63
HOTĂRÎREA nr. 63 din 6 octombrie 2011 privind Raportul auditului performanţei „Au fost realizate obiectivele Proiectului Energetic II în condiţii de utilizare eficientă şi eficace a surselor financiare?”
18
78
0
2011-09-26
61
HOTĂRÎREA nr. 61 din 26 septembrie 2011 privind Raportul auditului veniturilor publice administrate de către Serviciul Vamal în anul 2010
6
28
0
2011-09-26
60
HOTĂRÎREA nr. 60 din 26 septembrie 2011 privind Raportul auditului veniturilor administrate de Serviciul Fiscal de Stat în perioada anului 2010
8
48
0
2011-09-20
59
HOTĂRÎREA nr. 59 din 20 septembrie 2011 privind Raportul auditului regularităţii pentru exerciţiul bugetar 2010 la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor şi la unele instituţii din subordine
16
38
0
2011-09-20
57
HOTĂRÎREA nr. 57 din 20 septembrie 2011 privind Raportul auditului formării şi utilizării mijloacelor fondului rutier în exerciţiul bugetar 2010
5
35
0
2011-09-20
58
HOTĂRÎREA nr. 58 din 20 septembrie 2011 privind Raportul auditului „Proiectul de susţinere a Programului în sectorul drumurilor pentru perioada derulării Proiectului (2007-2010)”
3
10
0
2011-09-16
55
HOTĂRÎREA nr. 55 din 16 septembrie 2011 privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public la Întreprinderea municipală „Parcul urban de autobuze” pe anii 2009-2010
2
22
0
2011-09-16
56
HOTĂRÎREA nr. 56 din 16 septembrie 2011 privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public la Întreprinderea municipală „Regia Transport Electric” în anii 2009-2010
2
17
0
2011-09-16
54
HOTĂRÎREA nr. 54 din 16 septembrie 2011 privind Raportul auditului tematic privind serviciile de interes public prestate de Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru””
4
68
0
2011-09-13
52
HOTĂRÎREA nr. 52 din 13 septembrie 2011 cu privire la Raportul consolidat al auditelor regularităţii pe exerciţiul bugetar 2010 la unele instituţii de învăţămînt superior subordonate Ministerului Educaţiei
17
48
0
2011-09-13
51
HOTĂRÎREA nr. 51 din 13 septembrie 2011 cu privire la Raportul consolidat al auditelor regularităţii pe exerciţiul bugetar 2010 la unele instituţii de învăţămînt secundar şi mediu de specialitate subordonate Ministerului Educaţiei
10
156
0
2011-09-13
53
HOTĂRÎREA nr. 53 din 13 septembrie 2011 cu privire la Raportul auditului regularităţii pe exerciţiul bugetar 2010 la Ministerul Educaţiei şi unele instituţii din subordine şi Raportul auditului regularităţii încasării şi utilizării mijloacelor Fondului special pentru manuale în anul 2010
3
51
0
2011-09-06
49
HOTĂRÎREA nr. 49 din 06 septembrie 2011 privind Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2010
4
16
0
2011-09-06
50
HOTĂRÎREA nr. 50 din 6 septembrie 2011 privind Raportul auditului datoriei publice, garanţiilor de stat şi recreditării de stat pe anul 2010
4
12
0
2011-09-02
48
HOTĂRÎREA nr. 48 din 2 septembrie 2011 privind Raportul auditului performanţei „Există oportunităţi de îmbunătăţire a proceselor de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor necesare pentru asigurarea sectorului de alimentare cu apă şi canalizare la S.A. „Apă-Canal Chişinău””
4
10
0
2011-09-02
47
HOTĂRÎREA nr. 47 din 2 septembrie 2011 privind Raportul auditului Sistemului informaţional automatizat „Cadastrul bunurilor imobile” al Întreprinderii de Stat „Cadastru”
6
33
0
2011-08-25
46
HOTĂRÎREA nr. 46 din 25 august 2011 privind Raportul auditului bugetului raional Drochia pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public
1
32
0
2011-08-25
43
HOTĂRÎREA nr. 43 din 25 august 2011 privind Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010
5
7
0
2011-08-25
44
HOTĂRÎREA nr. 44 din 25 august 2011 privind Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în exerciţiul bugetar 2010
4
5
0
2011-08-25
45
HOTĂRÎREA nr. 45 din 25 august 2011 cu privire la Rapoartele auditelor regularităţii executării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală de către unele Instituţii medico-sanitare publice în exerciţiul bugetar 2010
9
26
0
2011-08-18
41
HOTĂRÎREA nr. 41 din 18 august 2011 cu privire la Raportul auditului regularităţii gestionării resurselor Fondului naţional pentru dezvoltare regională din exerciţiul bugetar 2010
4
5
0
2011-08-18
42
HOTĂRÎREA nr. 42 din 18 august 2011 privind Raportul auditului regularităţii utilizării mijloacelor publice alocate pentru investiţii şi reparaţii capitale pe anul 2010 la Cancelaria de Stat
2
2
0
2011-08-18
40
HOTĂRÎREA nr. 40 din 18 august 2011 privind Raportul auditului regularităţii executării mijloacelor bugetului de stat pe anul 2010 la Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale şi Raportul auditului regularităţii utilizării mijloacelor financiare publice alocate pentru investiţii şi reparaţii capitale în anul 2010 la Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale
6
7
0
2011-08-12
38
HOTĂRÎREA nr. 38 din 12 august 2011 privind Raportul auditului bugetului municipal Bălţi pe anii 2009 şi 2010
5
35
0
2011-08-11
36
HOTĂRÎREA nr. 36 din 11 august 2011 privind Raportul auditului bugetului raional Ungheni pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public
3
20
0
2011-08-11
35
HOTĂRÎREA nr. 35 din 11 august 2011 privind Raportul auditului bugetului raional Anenii Noi pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public
1
17
0
2011-08-08
33
HOTĂRÎREA nr. 33 din 8 august 2011 privind Raportul auditului bugetului raional Orhei pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public
2
48
0
2011-08-08
32
HOTĂRÎREA nr. 32 din 8 august 2011 privind Raportul auditului bugetului raional Cimişlia pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public
1
28
0
2011-08-08
31
HOTĂRÎREA nr. 31 din 8 august 2011 privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” în anii 2009-2010
5
23
0
2011-08-02
30
HOTĂRÎREA nr. 30 din 2 august 2011 privind Raportul auditului utilizării mijloacelor destinate subvenţionării în agricultură în exerciţiul bugetar 2010
2
27
0
2011-08-02
29
HOTĂRÎREA nr. 29 din 2 august 2011 privind Raportul auditului regularităţii exerciţiului bugetar 2010 la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi unele instituţii din subordine
10
28
0
2011-07-28
26
HOTĂRÎREA nr. 26 din 28 iulie 2011 cu privire la Raportul consolidat al auditelor regularităţii pe exerciţiul bugetar 2010 la Judecătoriile Buiucani, Botanica, Centru, Ciocana, Rîşcani din mun.Chişinău, Judecătoria Economică de Circumscripţie, Judecătoria Bălţi, Judecătoria Străşeni, Judecătoria Orhei, Judecătoria Soroca, Judecătoria Hînceşti
14
49
0
2011-07-28
27
HOTĂRÎREA nr. 27 din 28 iulie 2011 cu privire la Raportul auditului regularităţii exerciţiului bugetar 2010 la Ministerul Justiţiei şi unele instituţii din subordine, inclusiv Serviciul Stare Civilă
4
18
0
2011-07-21
24
HOTĂRÎREA nr. 24 din 21 iulie 2011 privind Raportul auditului bugetului raional Florești pe anul 2010 și gestionării patrimoniului public
1
42
0
2011-07-21
25
HOTĂRÎREA nr. 25 din 21 iulie 2011 privind Raportul auditului bugetului raional Donduşeni pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public
2
14
0
2011-07-21
23
HOTĂRÎREA nr. 23 din 21 iulie 2011 privind Raportul auditului formării şi utilizării bugetului raionului Călăraşi pe perioada anilor 2009-2010
1
28
0
2011-07-18
22
HOTĂRÎREA nr. 22 din 18 iulie 2011 privind Raportul auditului regularităţii utilizării mijloacelor financiare pentru desfăşurarea alegerilor Parlamentului în anul 2010 la Comisia Electorală Centrală şi la unele consilii electorale de circumscripţie
1
4
0
2011-04-19
18
HOTĂRÎREA nr. 18 din 19 aprilie 2011 cu privire la Raportul auditului regularităţii gestionării resurselor financiare publice la Comisia Naţională a Pieţei Financiare în anul 2010
1
4
0
2011-04-19
19
HOTĂRÎREA nr. 19 din 19 aprilie 2011 privind Raportul auditului performanţei „Pentru ca beneficiile scontate să fie realizate, sînt necesare îmbunătăţiri în politicile şi procedurile Academiei de Ştiinţe a Moldovei de alocare şi monitorizare a fondurilor destinate cercetărilor ştiinţifice”
5
19
0
2011-04-18
15
HOTĂRÎREA nr. 15 din 18 aprilie 2011 cu privire la Raportul auditului regularităţii gestionării resurselor financiare publice şi administrării patrimoniului public din exerciţiul bugetar 2010 la Curtea Supremă de Justiţie
1
3
0
2011-04-18
16
HOTĂRÎREA nr. 16 din 18 aprilie 2011 cu privire la Raportul auditului regularităţii gestionării resurselor financiare publice şi administrării patrimoniului public din exerciţiul bugetar 2010 la Consiliul Superior al Magistraturii
1
5
0
2011-04-18
17
HOTĂRÎREA nr. 17 din 18 aprilie 2011 cu privire la Raportul auditului regularităţii gestionării resurselor financiare publice şi administrării patrimoniului public din exerciţiul bugetar 2010 la Curtea de Apel Chişinău, Curtea de Apel Bălţi şi Curtea de Apel Economică
4
10
0
2011-03-24
14
HOTĂRÎREA nr. 14 din 24 martie 2011 privind Raportul auditului regularităţii gestionării patrimoniului public de către Întreprinderea de Stat ”Poşta Moldovei” în anii 2009 - 2010
1
12
0
2011-03-23
13
HOTĂRÎREA nr. 13 din 23 martie 2011 privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către „Banca de Economii” S.A. pe perioada anilor 2009–2010
1
7
0
2011-03-02
12
HOTĂRÎREA nr. 12 din 2 martie 2011 privind Raportul auditului Sistemului Informaţional Integrat Vamal al Serviciului Vamal al Republicii Moldova
2
53
0
2011-02-09
8
HOTĂRÎREA nr. 8 din 9 februarie 2011 privind Raportul auditului implementării Programului de stat de creare a cadastrului bunurilor imobile în anii 2008-2009
39
131
0
2011-02-08
7
HOTĂRÎREA nr. 7 din 8 februarie 2011 cu privire la Raportul auditului operaţional al Proiectului „Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială” pentru perioada iunie 2007-2010
6
11
0
2011-01-25
5
HOTĂRÎREA nr. 5 din 25 ianuarie 2011 privind Raportul auditului performanţei „Există oportunităţi de îmbunătăţire semnificativă a proceselor de planificare, achiziţie, repartizare a dispozitivelor medicale şi de asigurare a unei utilizări mai bune a acestora?”
5
23
0
2011-01-21
4
HOTĂRÎREA nr. 4 din 21 ianuarie 2011 privind Raportul auditului performanţei utilizării mijloacelor bugetare alocate pentru susţinerea proiectului „Caravela Culturii” în anii 2005-2009 „Mijloacele alocate proiectului „Caravela Culturii” au fost utilizate neeconom, neeficient şi neeficace”
1
2
0
2011-01-14
2
HOTĂRÎREA nr. 2 din 14 ianuarie 2011 privind Raportul auditului corectitudinii utilizării mijloacelor financiare publice şi patrimoniului public pentru construcţia liniei de cale ferată „Cahul-Giurgiuleşti” la Î.S. „Calea Ferată din Moldova” în perioada anilor 2007-2009 şi 2010 (I semestru)
5
7
0
2011-01-13
1
HOTĂRÎREA nr. 1 din 13 ianuarie 2011 privind Raportul auditului formării şi utilizării resurselor bugetului raionului Ocniţa pe anii 2009-2010 (9 luni) şi gestionării patrimoniului public
1
15
0