Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
Data
Expira
Nr.
Titlul hotaririi
Cer.
Rec.
Coresp.
Actiune
2010-12-30
74
HOTĂRÎREA nr. 74 din 30 decembrie 2010 privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011
0
0
0
2010-12-30
73
HOTĂRÎREA nr. 73 din 30 decembrie 2010 privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anii 2011-2013
0
0
0
2010-11-18
67
HOTĂRÎREA nr. 67 din 18 noiembrie 2010 privind Raportul auditului regularităţii repartizării şi utilizării biletelor pentru tratament balneoclimateric persoanelor asigurate, procurate din contul mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat, la Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova în anii 2008-2009
0
0
0
2010-10-21
66
HOTĂRÎREA nr. 66 din 21 octombrie 2010 privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către ÎM „Apă-canal” Edineţ în anul 2009
4
20
0
2010-10-21
65
HOTĂRÎREA nr. 65 din 21 octombrie 2010 privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către ÎM „Gospodăria de Alimentare cu Apă şi Canalizare Nisporeni” în anul 2009
4
12
0
2010-10-05
61
HOTĂRÎREA nr. 61 din 5 octombrie 2010 privind Raportul auditului execuţiei unor tipuri de cheltuieli şi gestionării patrimoniului public de către primăria s.Sociteni, r-nul Ialoveni, în perioada anilor 2004-2010 (semestrul I)
2
6
0
2010-07-09
57
HOTĂRÎREA nr. 57 din 9 iulie 2010 privind Raportul auditului veniturilor administrate de către Serviciul Vamal în anul 2009
0
16
0
2010-07-09
56
HOTĂRÎREA nr. 56 din 9 iulie 2010 privind Raportul auditului regularităţii utilizării mijloacelor financiare publice în anul 2009 la Serviciul Vamal
0
0
0
2010-07-09
58
HOTĂRÎREA nr. 58 din 9 iulie 2010 cu privire la aprobarea Raportului asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi patrimoniului public (Raport anual 2009)
0
0
0
2010-07-06
55
HOTĂRÎREA nr. 55 din 6 iulie 2010 privind Raportul auditului regularităţii administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice pentru investiţiile şi reparaţiile capitale la Aparatul preşedintelui raionului Dubăsari pe anul 2009 şi utilizării acestora pe perioada anilor 2004-2008
1
6
0
2010-07-06
53
HOTĂRÎREA nr. 53 din 6 iulie 2010 cu privire la Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2009
0
0
0
2010-07-06
54
HOTĂRÎREA nr. 54 din 6 iulie 2010 privind Raportul auditului asupra datoriei publice, garanţiilor de stat şi recreditării de stat pe anul 2009
0
0
0
2010-07-05
52
HOTĂRÎREA nr. 52 din 5 iulie 2010 privind Raportul auditului executării bugetului municipal Chişinău pe anul 2009
7
70
0
2010-07-02
51
HOTĂRÎREA nr. 51 din 2 iulie 2010 privind Raportul auditului deetatizării patrimoniului statului şi asigurării activităţii postprivatizare
0
0
0
2010-07-02
50
HOTĂRÎREA nr. 50 din 2 iulie 2010 privind Raportul auditului utilizării resurselor financiare destinate lichidării consecinţelor inundaţiilor din anul 2008
0
0
0
2010-07-01
49
HOTĂRÎREA nr. 49 din 1 iulie 2010 privind Raportul auditului executării bugetului UTA Găgăuzia pe anul 2009
13
37
0
2010-06-29
48
HOTĂRÎREA nr. 48 din 29 iunie 2010 privind Raportul auditului veniturilor administrate de Serviciul Fiscal de Stat în perioada anului 2009
0
0
0
2010-06-29
47
HOTĂRÎREA nr. 47 din 29 iunie 2010 privind Raportul auditului regularităţii utilizării mijloacelor bugetului de stat pe anul 2009 la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi la unele instituţii subordonate
0
0
0
2010-06-25
46
HOTĂRÎREA nr. 46 din 25 iunie 2010 privind Raportul auditului executării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul 2009 şi Raportul auditului gestionării mijloacelor financiare de către unele instituţii medico-sanitare publice în anul 2009
0
0
0
2010-06-22
45
HOTĂRÎREA nr. 45 din 22 iunie 2010 privind Raportul auditului performanţei “Implementarea proiectelor de investiţii în întreprinderile vinicole”
3
22
0
2010-06-18
44
HOTĂRÎREA nr. 44 din 18 iunie 2010 cu privire la aprobarea Raportului de activitate a Curţii de Conturi pe anul 2009
0
0
0
2010-06-18
43
HOTĂRÎREA nr. 43 din 18 iunie 2010 privind Raportul auditului executării mijloacelor bugetului de stat pe anul 2009 la Serviciul Grăniceri
0
0
0
2010-06-17
42
HOTĂRÎREA nr. 42 din 17 iunie 2010 privind Raportul auditului executării bugetului raional Căuşeni pe anul 2009
3
9
0
2010-06-10
41
HOTĂRÎREA nr. 41 din 10 iunie 2010 privind Raportul auditului regularităţii executării mijloacelor bugetului de stat pe anul 2009 la Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor
0
0
0
2010-06-08
40
HOTĂRÎREA nr. 40 din 8 iunie 2010 privind Raportul auditului Sistemului Informaţional „Managementul şi Analiza Financiară a Datoriei Publice” implementat la Ministerul Finanţelor
0
0
0
2010-06-04
37
HOTĂRÎREA nr. 37 din 4 iunie 2010 privind Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009
0
0
0
2010-06-04
38
HOTĂRÎREA nr. 38 din 4 iunie 2010 privind Raportul auditului regularităţii pe anul 2009 şi utilizării mijloacelor financiare publice în anii 2007-2008 la Procuratura Generală
0
0
0
2010-06-03
36
HOTĂRÎREA nr. 36 din 3 iunie 2010 privind Raportul auditului regularităţii utilizării finanţelor publice pentru investiţii şi reparaţii capitale în anul 2009 la Ministerul Finanţelor şi unii beneficiari
0
0
0
2010-06-01
35
HOTĂRÎREA nr. 35 din 1 iunie 2010 privind Raportul auditului performanţei în domeniul mediului - gestionarea deşeurilor menajere solide „Sînt necesare îmbunătăţiri în reglementarea sistemului de gestionare şi eliminare a deşeurilor menajere solide din Republica Moldova”
8
194
0
2010-05-21
33
HOTĂRÎREA nr. 33 din 21 mai 2010 privind Raportul auditului Fondului Ecologic Naţional pe perioada anilor 2008-2009
0
0
0
2010-05-20
32
HOTĂRÎREA nr. 32 din 20 mai 2010 privind Raportul auditului regularităţii executării mijloacelor bugetului de stat pe anul 2009 la Agenţia Rezerve Materiale
0
0
0
2010-05-06
28
HOTĂRÎREA nr. 28 din 6 mai 2010 privind Raportul auditului regularităţii pe anul 2009 şi utilizării mijloacelor financiare publice în anii 2006-2008 la Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”
3
20
0
2010-04-30
27
HOTĂRÎREA nr. 27 din 30 aprilie 2010 privind Rapoartele auditelor regularităţii la Instituţiile Medico-Sanitare Publice: Spitalul Clinic Republican, Institutul de Cardiologie şi Spitalul Clinic Republican pentru Copii "Em.Coţaga" pe anul 2009
0
0
0
2010-04-29
26
HOTĂRÎREA nr. 26 din 29 aprilie 2010 privind Raportul auditului regularităţii pe anul 2009 şi utilizării mijloacelor financiare publice în anii 2007-2008 la Curtea Constituţională
8
0
0
2010-04-22
25
HOTĂRÎREA nr. 25 din 22 aprilie 2010 privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către Agenţia „Moldsilva” şi întreprinderile subordonate în perioada anilor 2008-2009 şi auditului de atestare a situaţiilor financiare privind mijloacele alocate de la bugetul de stat pe anul 2009
0
0
0
2010-04-19
24
HOTĂRÎREA nr. 24 din 19 aprilie 2010 privind Raportul auditului executării mijloacelor publice la Azilul republican pentru invalizi şi pensionari, mun. Chişinău în anul 2009
0
0
0
2010-04-08
23
HOTĂRÎREA nr. 23 din 8 aprilie 2010 privind Raportul auditului legalităţii şi eficienţei gestionării mijloacelor financiare şi a patrimoniului pe perioada anilor 2005-2009 de către S.A. „Moldova-Film”
0
0
0
2010-03-26
22
HOTĂRÎREA nr. 22 din 26 martie 2010 privind Raportul auditului asupra raportului financiar al Consiliului Coordonator al Audiovizualului pe anul 2009
0
0
0
2010-03-25
20
HOTĂRÎREA nr. 20 din 25 martie 2010 privind Raportul auditului regularităţii gestionării patrimoniului public la Combinatul de produse cerealiere „Cereale-Flor” S.A.
2
3
0
2010-03-15
19
HOTĂRÎREA nr. 19 din 15 martie 2010 cu privire la aprobarea Suplimentului la Raportul asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice din exerciţiul bugetar 2008
0
0
0
2010-03-09
17
HOTĂRÎREA nr. 17 din 9 martie 2010 despre aprobarea Raportului auditului mijloacelor alocate de la bugetul de stat în exerciţiul bugetar 2008 conform unor hotărîri secrete ale Guvernului, desecretizate în perioada 13.11.2009 - 25.02.2010
0
0
0
2010-03-05
15
HOTĂRÎREA nr. 15 din 5 martie 2010 cu privire la aprobarea Raportului financiar de executare a bugetului Curţii de Conturi din exerciţiul bugetar 2009
0
0
0
2010-03-04
13
HOTĂRÎREA nr. 13 din 4 martie 2010 privind Raportul auditului performanţei sistemului de asistenţă medicală primară
0
0
0
2010-02-16
10
HOTĂRÎREA nr. 10 din 16 februarie 2010 privind Raportul auditului performanţei „Sînt necesare îmbunătăţiri semnificative ale Programului de restabilire şi dezvoltare a viticulturii şi vinificaţiei, dacă se doreşte realizarea obiectivelor propuse”
6
17
0
2010-02-11
8
HOTĂRÎREA nr. 8 din 11 februarie 2010 privind Raportul auditului Sistemului Informaţional „Protecţia Socială” implementat la Casa Naţională de Asigurări Sociale
0
0
0
2010-01-26
5
HOTĂRÎREA nr. 5 din 26 ianuarie 2010 privind Raportul auditului legalităţii unor operaţiuni şi tranzacţii financiare şi a unor aspecte privind gestionarea patrimoniului public la Ministerul Afacerilor Interne şi unele instituţii subordonate în perioada anilor 2002-2009 (9 luni)
0
0
0
2010-01-19
3
HOTĂRÎREA nr. 3 din 19 ianuarie 2010 privind Raportul auditului regularităţii gestionării mijloacelor financiare pentru desfăşurarea alegerilor Parlamentului în anul 2009 la Comisia Electorală Centrală şi la unele consilii electorale de circumscripţie
1
10
0
2010-01-15
1
HOTĂRÎREA nr. 1 din 15 ianuarie 2010 privind Raportul auditului performanţei „Mai există oportunităţi pentru a îmbunătăţi eficienţa şi eficacitatea procesului de acordare a ajutorului social”
0
0
0