Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
Data
Expira
Nr.
Titlul hotaririi
Cer.
Rec.
Coresp.
Actiune
2008-12-18
66
HOTĂRÎREA nr. 66 din 18 decembrie 2008 privind raportul asupra gestionării patrimoniului public de către instituţiile teatral-concertistice în perioada anilor 2005-2008 (I semestru)
0
0
0
2008-12-11
65
HOTĂRÎREA nr. 65 din 11 decembrie 2008 privind raportul asupra reviziei financiare a bugetului raional Nisporeni pe perioada anilor 2007-2008 (9 luni)
0
0
0
2008-12-09
64
HOTĂRÎREA nr. 64 din 9 decembrie 2008 cu privire la aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2009
0
0
0
2008-11-19
60
HOTĂRÎREA nr. 60 din 19 noiembrie 2008 privind raportul asupra controlului utilizării unor resurse financiare publice şi înstrăinării terenurilor destinate pentru construcţia obiectelor de menire socială la primăria com.Truşeni, mun.Chişinău
0
0
0
2008-11-07
59
HOTĂRÎREA nr. 59 din 7 noiembrie 2008 privind raportul asupra reviziilor financiare efectuate la Reprezentanţa Permanentă a Republicii Moldova pe lîngă Oficiul ONU la Geneva, la Ambasadele Republicii Moldova în: Republica Belarus, Republica Elenă, Republica Lituania, Ucraina, România, Republica Ungară şi Republica Bulgaria pe perioada anilor 2005-2008 (I semestru)
0
0
0
2008-10-28
57
HOTĂRÎREA nr. 57 din 28 octombrie 2008 privind raportul asupra rezultatelor reviziei financiare la Comisia Naţională a Pieţei Financiare pe perioada anilor 2006-2007
0
0
0
2008-10-24
56
HOTĂRÎREA nr. 56 din 24 octombrie 2008 privind raportul asupra gestionării mijloacelor publice alocate pentru întreţinerea instituţiilor de învăţămînt şcolar şi preşcolar pe perioada anului 2007
0
0
0
2008-09-25
50
HOTĂRÎREA nr. 50 din 25 septembrie 2008 privind raportul asupra controlului administrării şi utilizării mijloacelor financiare publice şi a patrimoniului public de către Fondul de Investiţii Sociale din Moldova şi unii beneficiari ai mijloacelor acestuia în perioada anilor 1998-2007
0
0
0
2008-07-22
49
HOTĂRÎREA nr. 49 din 22 iulie 2008 privind raportul asupra formării şi executării bugetului satului Tvardiţa, raionul Taraclia, în perioada anilor 2001-2007
0
0
0
2008-07-18
48
HOTĂRÎREA nr. 48 din 18 iulie 2008 privind raportul asupra controlului gestionării patrimoniului public la Î.S. „Moldelectrica” pe perioada anilor 2006-2007
0
0
0
2008-07-17
47
HOTĂRÎREA nr. 47 din 17 iulie 2008 privind raportul asupra formării şi executării bugetului raional Basarabeasca pe anul 2007
0
0
0
2008-07-15
46
HOTĂRÎREA nr. 46 din 15 iulie 2008 cu privire la aprobarea Codului deontologic al angajatului cu atribuţii de control/audit al Curţii de Conturi şi a Regulamentului Comisiei de disciplină
0
0
0
2008-07-15
45
HOTĂRÎREA nr. 45 din 15 iulie 2008 privind raportul asupra reviziilor financiare efectuate la Ambasadele Republicii Moldova în: Republica Polonia, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii, Republica Austria, Republica Portugheză pe perioada anilor 2005-2007
0
0
0
2008-07-10
43
HOTĂRÎREA nr. 43 din 10 iulie 2008 privind raportul asupra reviziei financiare a activităţii catedrelor militare din cadrul unor instituţii de învăţămînt superior pe perioada anului 2007
0
0
0
2008-06-13
41
HOTĂRÎREA nr. 41 din 13 iunie 2008 cu privire la aprobarea Raportului asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice din exerciţiul bugetar 2007
0
0
0
2008-06-12
40
HOTĂRÎREA nr. 40 din 12 iunie 2008 privind raportul asupra formării şi executării bugetului municipiului Chişinău pe anul 2007
0
0
0
2008-06-12
39
HOTĂRÎREA nr. 39 din 12 iunie 2008 privind Raportul asupra auditului regularităţii efectuat la Ministerul Ecologiei şi Resurselor Naturale şi la unele instituţii din subordine pe perioada anului 2007
0
0
0
2008-06-10
38
HOTĂRÎREA nr. 38 din 10 iunie 2008 privind Raportul asupra auditului de atestare la Curtea de Apel Economică şi Judecătoria Economică de Circumscripţie pe perioada anilor 2006-2007
0
0
0
2008-06-06
36
HOTĂRÎREA nr. 36 din 6 iunie 2008 privind raportul asupra formării şi utilizării resurselor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007
0
0
0
2008-06-06
37
HOTĂRÎREA nr. 37 din 6 iunie 2008 privind raportul asupra formării şi utilizării resurselor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2007
0
0
0
2008-05-29
34
HOTĂRÎREA nr. 34 din 29 mai 2008 privind raportul asupra formării şi utilizării resurselor bugetului de stat pe anul 2007
0
0
0
2008-05-29
35
HOTĂRÎREA nr. 35 din 29 mai 2008 privind raportul asupra rezultatelor controlului gestionării datoriei publice şi respectării garanţiilor guvernamentale pentru creditele interne şi externe în perioada anului 2007
0
0
0
2008-05-29
33
HOTĂRÎREA nr. 33 din 29 mai 2008 privind raportul asupra utilizării resurselor financiare publice, inclusiv ale bugetelor fundamentate pe programe şi performanţă în domeniul agriculturii; modului de gestionare a patrimoniului public în perioada anilor 2006-2007
0
0
0
2008-05-28
32
HOTĂRÎREA nr. 32 din 28 mai 2008 privind raportul asupra formării şi executării bugetului municipiului Bălţi pe anul 2007
0
0
0
2008-05-27
29
HOTĂRÎREA nr. 29 din 27 mai 2008 privind raportul asupra formării şi executării bugetului raional Ialoveni pe anul 2007
0
0
0
2008-05-27
30
HOTĂRÎREA nr. 30 din 27 mai 2008 privind raportul asupra formării şi executării bugetului raional Străşeni pe anul 2007
0
0
0
2008-05-27
31
HOTĂRÎREA nr. 31 din 27 mai 2008 privind raportul asupra formării şi executării bugetului raional Taraclia pe perioada anilor 2005-2007
0
0
0
2008-05-27
28
HOTĂRÎREA nr. 28 din 27 mai 2008 privind raportul asupra administrării de către Ministerul Finanţelor a investiţiilor capitale şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale alocate din buget în anul 2007 în domeniile învăţămîntului şi serviciului vamal
0
0
0
2008-05-23
25
HOTĂRÎREA nr. 25 din 23 mai 2008 privind Raportul asupra auditului de atestare la Ministerul Sănătăţii şi unele instituţii din subordine pe perioada anilor 2006-2007
0
0
0
2008-05-23
27
HOTĂRÎREA nr. 27 din 23 mai 2008 privind Raportul asupra rezultatelor auditului efectuat la Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului şi la unele instituţii din subordine pe perioada anilor 2006-2007
0
0
0
2008-05-23
26
HOTĂRÎREA nr. 26 din 23 mai 2008 privind raportul asupra controlului utilizării creditului extern acordat de Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare pentru finanţarea proiectului Fondului de Investiţii în Sănătate în perioada anilor 2001-2006
0
0
0
2008-05-22
24
HOTĂRÎREA nr. 24 din 22 mai 2008 privind Rapoartele asupra auditului regularităţii efectuat la Ministerul Dezvoltării Informaţionale şi la unele instituţii şi întreprinderi din subordine pe perioada anului 2007
0
0
0
2008-05-19
22
HOTĂRÎREA nr. 22 din 19 mai 2008 privind raportul asupra auditului de atestare la Ministerul Economiei şi Comerţului pe anul 2007
0
0
0
2008-05-13
21
HOTĂRÎREA nr. 21 din 13 mai 2008 privind raportul asupra corectitudinii utilizării finanţelor publice pentru investiţiile capitale de către unele autorităţi publice locale de nivelul întîi şi nivelul al doilea din raioanele Briceni, Călăraşi, Căuşeni, Cimişlia, Donduşeni, Edineţ, Floreşti, Glodeni, Leova, Nisporeni, Ocniţa, Rîşcani, Sîngerei, Soroca, Ştefan Vodă şi Ungheni în anul 2007
0
0
0
2008-04-29
19
HOTĂRÎREA nr. 19 din 29 aprilie 2008 privind Sinteza Rapoartelor de audit al regularităţii la judecătorii pe perioada anilor 2006-2007
0
0
0
2008-04-29
18
HOTĂRÎREA nr. 18 din 29 aprilie 2008 privind Raportul asupra auditului regularităţii la Ministerul Justiţiei şi la unele instituţii de domeniu pe perioada anilor 2006-2007
0
0
0
2008-04-23
17
HOTĂRÎREA nr. 17 din 23 aprilie 2008 privind raportul asupra corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale alocate din bugetul de stat în anul 2007 în domeniile gospodăriei drumurilor, sănătăţii, ştiinţei şi energeticii
0
0
0
2008-04-22
16
HOTĂRÎREA nr. 16 din 22 aprilie 2008 privind raportul asupra formării şi executării bugetului comunei Răculeşti, raionul Criuleni, în perioada anilor 2006-2007
0
0
0
2008-04-17
15
HOTĂRÎREA nr. 15 din 17 aprilie 2008 privind raportul asupra auditului de atestare a rapoartelor financiare ale Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru pe anul 2007
0
0
0
2008-03-29
12
HOTĂRÎREA nr. 12 din 29 martie 2008 privind raportul asupra corectitudinii utilizării mijloacelor financiare de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului în anul 2007
0
0
0
2008-03-20
10
HOTĂRÎREA nr. 10 din 20 martie 2008 privind raportul asupra gestionării mijloacelor publice de către instituţiile de învăţămînt secundar profesional în perioada anilor 2006-2007 (9 luni)
0
0
0
2008-03-12
7
HOTĂRÎREA nr. 7 din 12 martie 2008 privind raportul asupra executării reglementării de stat a regimului proprietăţii funciare, ţinerii Cadastrului funciar de către Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru şi unele întreprinderi din subordine în perioada anilor 2006-2007 (9 luni)
0
0
0
2008-03-04
9
HOTĂRÎREA nr. 9 din 4 martie 2008 privind raportul asupra gestionării mijloacelor publice de către instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate în perioada anilor 2006-2007 (9 luni)
0
0
0
2008-02-28
6
HOTĂRÎREA nr. 6 din 28 februarie 2008 privind raportul asupra auditului de atestare la S.A. „Moldtelecom” pe perioada anilor 2006-2007 (9 luni)
0
0
0
2008-02-21
5
HOTĂRÎREA nr. 5 din 21 februarie 2008 privind raportul asupra formării şi utilizării mijloacelor Fondului republican şi fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei în perioada anului 2006 şi 9 luni ale anului 2007
0
0
0
2008-02-14
2
HOTĂRÎREA nr. 2 din 14 februarie 2008 privind raportul asupra asigurării activităţii de postprivatizare în perioada anilor 2006–2007 (9 luni)
0
0
0