Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
Hotărârea nr.13 din 31 martie 2021 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale Autorității Naționale de Integritate încheiate la 31 decembrie 2020

Numar 105-107 din data de 2021-03-31 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20211, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare ale Autorității Naționale de Integritate, încheiate la 31 decembrie 2020, nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.

Recomandari (0)

Cerinte (0)