Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 77 din 23 decembrie 2020 cu privire la Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială municipiul Soroca

Numar 33-41 din data de 2020-12-23 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 7

Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20201 și cu Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI, pus în aplicare de Curtea de Conturi2.
Auditul a avut drept scop evaluarea conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către entitatea auditată, în raport cu criteriile regulamentare de ordin legal.

1 Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.

Recomandari (7)

2.7.1. examinarea în şedinţa Consiliului municipal Soroca a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raportul de audit şi cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficienţelor constatate

2.7.2. implementarea recomandărilor auditului indicate în Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială municipiul Soroca

1. Consiliul municipal Soroca: să asigure aprobarea bugetului anual în termenele reglementate prin lege.

2. să instituie proceduri de control intern managerial, menite să asigure realizarea conformă a următoarelor procese operaționale: planificarea veniturilor și cheltuielilor bugetare, documentarea și argumentarea estimărilor pentru baza impozabilă și cheltuielile bugetare, conlucrarea eficientă în acest sens între serviciile interne ale primăriei (pct.4.1.); stabilirea și acordarea drepturilor salariale (pct.4.2.); respectarea limitelor minime ale normelor financiare de cheltuieli pentru alimentația copiilor (pct.4.4.)

3. să asigure evidența, calcularea și acumularea veniturilor din arenda terenurilor, precum și încasarea creanței în sumă de 2077,3 mii lei (pct.4.6.)

4. să instituie proceduri de control intern menite să asigure planificarea, realizarea procedurilor de achiziție și adjudecarea contractelor în baza principiului legal de aplicare a valorii estimate cumulative a tuturor obiectelor/loturilor din componența bunurilor, serviciilor și lucrărilor de același tip/gen (pct.4.5.)

5. să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale și în evidența contabilă a Primăriei mun. Soroca (pct.4.7.)

Cerinte (0)