Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 41 din 29 iulie 2020 cu privire la Raportul auditului performanței „Mecanismele existente asigură gestionarea eficientă a terenurilor agricole proprietate publică?”

Numar 212-220 din data de 2020-07-29 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20201, Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi2, cadrul de reglementare intern, precum și cu bunele practici în domeniu.
Auditul a avut drept scop evaluarea modului în care au fost  gestionate terenurile agricole proprietate publică, inclusiv a mecanismelor, instrumentelor și metodelor existente în gestionarea terenurilor, precum și a faptului dacă acestea contribuie în mod eficient la utilizarea lor rațională și conform destinației.

1Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020”.
2Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.

Recomandari (0)

Cerinte (0)