Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Data
Expira
Nr.
Titlul hotaririi
Cer.
Rec.
Coresp.
Actiune
2017-06-19
27
Cu privire la aprobarea Raportului auditului privind evaluarea nivelului de implementare a cerințelor și recomandărilor de audit înaintate prin HCC nr.57 din 05.11.2013
0
0
0
2017-06-14
24
Privind Raportul auditului conformității și Raportul auditului situațiilor financiare consolidate la Ministerul Afacerilor Interne și unele instituții din subordine pe exercițiul bugetar 2016
0
0
0
2017-05-31
23
Hotărârea nr.23 din 31 mai 2017 „Cu privire la Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2016 și la Raportul auditului performanței managementului datoriei sectorului public pe anul 2016”
0
0
0
2017-05-30
22
Hotărârea nr. 22 din 30 mai 2017 cu privire la Rapoartele auditului de conformitate combinat cu auditu performanței și auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2016
17
11
0
2017-05-26
20
Hotărârea nr.20 din 26 mai 2017 cu privire la examinarea Raportului auditului privind relevanța instrumentelor de gestiune silită a obligației fiscale/vamale pentru anii 2014-2016
16
16
0
2017-05-18
18
Hotararea nr. 18 din 18 mai 2017 cu privire la Rapoartele auditului de conformitate combinat cu auditul performanței și auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016
13
21
0
2017-04-26
16
HCC nr.16 din 26.04.2017 „Cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății și instituțiilor din subordine întocmite la 31.12.2016”
6
9
0
2017-04-05
12
Hotărârea nr. 12 din 05 aprilie 2017 cu privire la aprobarea Raportului auditului „Managementul sistemelor de supraveghere a traficului rutier”
58
78
0
2017-03-15
11
HCC nr.11 din 15 martie 2017 privind examinarea Raportului studiului preliminar pentru initierea misiunii de audit cu privire la eficienta modului de monitorizare a controlului de stat asupra activitatii de intreprinzator
0
0
0
2017-01-27
2
Hotararea nr. 2 din 27 ianuarie 2017 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare la 31.12.2015 ale subprogramelor „Politici și managementul în sectorul sănătății” în cadrul aparatului central al Ministerului Sănătății și „Programe naționale speciale de sănătate privind activitățile de control al tutunului”
1
5
0
2017-01-24
1
Hotărârea nr. 1din 24 ianuarie 2017 cu privire la aprobarea Raportului auditului privind evaluarea gradului de implementare a cerințelor și recomandărilor de audit dispuse potrivit Hotărârii Curții de Conturi nr.55 din 08.12.2014
5
18
6