Actualizat: Joi, 25 Aprilie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Reuniunea Grupului de auditori al POC ,,Bazinul Mării Negre 2014-2020”

  • 26.09.2022
  • 1227

În perioada 20-21 septembrie curent, reprezentanții Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) au participat la cea de-a V-a reuniune a Grupului de auditori al Programului Operațional Comun (POC) „Bazinul Mării Negre 2014-2020”, organizată în or. Istanbul, Turcia.

Scopul acestei întruniri a fost perfecționarea profesională a personalului implicat în program și abordarea unor probleme și deficiențe întâlnite în procesul de auditare a proiectelor finanțate de Uniunea Europeană în cadrul  POC „Bazinul Mării Negre 2014-2021”.

În cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele obținute ca urmare a cooperării țărilor în cadrul proiectelor finanțate de program, în domeniile social, cultural, medicinei, mediului, infrastructurii.

De asemenea, au fost abordate aspecte ce țin de constatările auditorilor Comisiei Europene expuse în Raportul final al auditului conformității pentru perioada 2014-2020 „Revizuirea muncii autorităților de audit”. Pentru fiecare din constatările formulate au fost discutate deficiențele constatate de către auditorii Comisiei Europene și, respectiv, acțiunile ce urmează a fi îmbunătățite la nivel de Autoritate de Audit/Grup de Auditori.

Totodată, s-a discutat și despre deficiențele identificate de către grupurile de auditori la nivel de beneficiar în misiunile de audit realizate anterior (2019-2022), fiind prezentat un rezumat al constatărilor și recomandărilor incluse în rapoartele de audit și expuse măsurile ce urmează a fi realizate pentru remedierea deficiențelor constatate de către auditorii Comisiei Europene.

Menționăm că prin Hotărârea Guvernului nr. 576/2017, Curții de Conturi i s-a atribuit calitatea de Autoritate Națională de Audit cu funcția de auditare a Programelor de cooperare transfrontalieră prin intermediul grupului de auditori.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY