Actualizat: Duminică, 23 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Curtea de Conturi contribuie, prin acțiuni concrete, la accelerarea procesului de aderare la UE

  • 25.03.2023
  • 1684

Republica Moldova, ca țară candidată, din iunie 2022, este parte a Pachetului anual de extindere al Uniunii Europene (UE). Astfel, Comisia Europeană (CE) urmează să emită anual un raport despre Republica Moldova pe două dimensiuni: privind pregătirea generală a Moldovei pentru aderarea la UE și privind progresele înregistrate în cursul anului, comparativ cu raportul de anul precedent.

Raportul acoperă progresul anual și se bazează pe contribuții dintr-o varietate de surse, inclusiv contribuții din partea Guvernului Moldovei, a statelor membre ale UE, rapoarte ale Parlamentului European și informații de la diferite organizații internaționale și organizații neguvernamentale (internaționale și naționale).

În acest context, entitățile statului sunt implicate la moment în elaborarea contribuțiilor la Raportul anual al CE, pe domeniile de responsabilitate incluse în cele 33 de capitole, activitățile fiind coordonate în cadrul Grupurilor de lucru implicate în asigurarea Mecanismului de coordonare a procesului de integrare europeană a Republicii Moldova, instituite prin Decizia Guvernului nr. 38 din 2 martie 2023.

Reprezentanții Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) sunt membri ai două Grupuri de lucru: Grupul de lucru 32 /Control financiar/ și Grupul de lucru 33 /Prevederi financiare și bugetare/.  De asemenea, recent, la solicitarea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, care coordonează activitățile în cadrul Grupului de lucru 22 /Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale/, Curtea de Conturi a delegat un reprezentant în calitate de membru al acestui grup și a prezentat contribuțiile sale pentru completarea răspunsurilor pe țară pe domeniul de referință.

CCRM a pregătit și a furnizat contribuții privind progresele înregistrare pe domeniile sale de competență pe un șir de alte capitole, principala contribuție fiind prezentată la Capitolul 32. Control financiar, Compartimentul II. Auditul extern. Menționăm, că auditului public este domeniul exclusiv de responsabilitate al CCRM, deoarece nu există o altă instituție în stat care desfășoară activitate în acest domeniu, care ar cunoaște rigorile legislative și ale standardelor internaționale care stau la baza cerințelor UE (art. 133 din Constituția RM).

Amintim, că Raportului analitic privind cererea de aderare a Republicii Moldova la UE, publicat la 1 februarie 2023, constată rezultatele pozitive, înregistrate în domeniul alinierii auditului public extern la acquis-ul UE. Concomitent, în raport se menționează, că independența financiară, funcțională și operațională a Curții de Conturi nu este asigurată, ceea ce contravine cerințelor Standardelor Internaționale de Audit ale INTOSAI.  

Urmare a analizei concluziilor expuse în raportul CE, Curtea de Conturi a organizat ședințe de lucru în Parlament și Guvern, pentru a explica acțiunile care urmează a fi întreprinse pentru a asigura progresul pe aspectele problematice identificate de CE în raportul său. Ca urmare, CCRM a elaborat proiectul unui pachet de amendamente legislative, înaintate, la data de 24 martie, Parlamentului.

Proiectul de modificări legislative are scopul asigurării reglementării exhaustive privind independența organizațională și funcțională a Curții de Conturi, cât și a mecanismului de elaborare și aprobare a bugetului CCRM, care este o autoritate bugetară independentă cu raportare directă Parlamentului.

Aprobarea operativă de către Parlament a amendamentelor legislative va permite înregistrarea progreselor substanțiale în perioada de raportare iunie 2022 – iunie 2023, în contextul Pachetului anual de extindere al Uniunii Europene. De menționat, că Capitolul 32. Control financiar (care include Compartimentul II. Auditul extern) este inclus, de rând cu Capitolele  23: Justiție și drepturi fundamentale, 24: Dreptate, libertate și securitate, 5: Achizițiile publice, 18: Statistica, în Clusterul 1: FUNDAMENTELE PROCESULUI DE ADERARE, ceea ce ar implica măsuri ce urmează a fi întreprinse în mod prioritar de Republica Moldova pentru înregistrarea progreselor necesare în procesul de aderare.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY