Actualizat: Miercuri, 28 Februarie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Curtea de Conturi a participat la lansarea rezultatelor studiului ”Sectorul companiilor de stat: riscurile de corupție și reformele necesare”

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a participat la data de 14 iulie curent, la lansarea rezultatelor studiului „Sectorul companiilor de stat: riscurile de corupție și reformele necesare”, realizat de către Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” cu suportul organizației National Endowment for Democracy (NED).

La eveniment, de asemenea, au fost prezenți reprezentanți ai autorităților publice centrale, Băncii Mondiale, societății civile, experți în domeniu și reprezentanți ai mediului de afaceri. În cadrul evenimentului participanții au abordat subiecte cu referire la lacunele legislative și instituționale care creează premise și riscuri de corupție în domeniul sectorului companiilor de stat, precum și reformele care sunt necesare de a fi implementate, pentru a spori nivelul de transparență și buna gestionare a acestora.

Participanții la eveniment au fost informați despre rezultatele studiului menționat, fiind punctate cele mai relevante aspecte, precum locul și rolul companiilor de stat în economia Republicii Moldova, legătura dintre eficiența redusă a întreprinderilor de stat și proximitatea de factorul politic, corupție și integritate, analiza obstacolelor de integritate la nivel de stat și la nivel de întreprindere, etc.

Pentru elaborarea studiului au fost consultate un șir de documente, inclusiv și rapoartele Curții de Conturi. Reprezentanții autorităților publice centrale, ai societății civile și experții, prezenți la eveniment au apreciat înalt calitatea rapoartelor Curții de Conturi și importanța recomandărilor, menite să îmbunătățească, inclusiv, și gestionarea eficientă a sectorului companiilor de stat.

În context, Andrei Munteanu, membru al CCRM, a relatat despre problemele constatate în rezultatul misiunilor de audit pe dimensiunea întreprinderilor de stat și ai societăților comerciale cu capital de stat, inclusiv, prin prisma riscurilor de corupție și fraudă. Astfel, printre principalele probleme au fost menționate neevaluarea și nereflectarea în evidența contabilă a bunurilor imobile, neînregistrarea drepturilor de proprietate în Registrul bunurilor imobile, achizițiile publice netransparente, etc. Totodată, a fost evidențiată dinamica pozitivă a acțiunilor întreprinse în vederea eliminării lacunelor constatate pe anumite aspecte. Astfel, ca urmare, inclusiv, a implementării recomandărilor de audit, doar pe parcursul anului 2020, balanța anuală a patrimoniului public s-a majorat, comparativ cu anul 2019, cu circa 23,3 mld. lei, ceea ce constituie aproximativ 25 la sută.

În final, dl Munteanu a menționat că, Curtea de Conturi, pune un accent deosebit pe abordarea de sistem a celor mai importante probleme, identificate în baza unei analize profunde a riscurilor, în conformitate cu Standardele internaționale de audit. În acest sens, la moment, Curtea de Conturi realizează 2 misiuni de audit privind conformitatea gestionării patrimoniului public de către Agenția Proprietății Publice și a performanței activității reprezentanților statului în Consiliile de administrație.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY