Acasă / Despre noi / Organizare / Structura Curţii de Conturi a Republicii Moldova

Structura Curţii de Conturi a Republicii Moldova

Curtea de Conturi este constituită din 7 membri, inclusiv președintele și vicepreședintele Curții de Conturi. Curtea de Conturi este asistată de un aparat.

Conducerea

Conducerea Curții de Conturi se exercită de Președintele Curții de Conturi. În cazul absenței Președintelui Curții de Conturi, atribuțiile acestuia sunt exercitate de vicepreședintele Curții de Conturi.

Președintele

Președintele Curții de Conturi se numește de Parlament pe un termen de 5 ani, la propunerea Președintelui Parlamentului, în bază de concurs public, cu votul majorității deputaților aleși. 

Vicepreședintele

Vicepreședintele Curții de Conturi se desemnează de către Parlament, la propunerea președintelui Curții de Conturi, din rândul membrilor acesteia.

Membrii Curții de Conturi

Membrii Curții de Conturi, cu excepția președintelui, se numesc de Parlament pe un termen de 5 ani, la propunerea președintelui Curții de Conturi, în bază de concurs public, cu votul majorității deputaților aleși.

Membrul Curții de Conturi/persoana care a deținut anterior funcția de membru al Curții de Conturi poate fi numit/numită о singură dată pentru un nou mandat de 5 ani, în bază de concurs public.

Aparatul

Curtea de Conturi își desfășoară activitatea prin personalul cu atribuții de audit public, personalul de specialitate și personalul tehnic.

Personalul cu atribuții de audit public și personalul de specialitate cad sub incidența Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. Personalul cu atribuții de audit public este constituit din auditori publici și stagiari în audit public extern. Personalul de specialitate acordă asistență personalului cu atribuții de audit public în exercitarea competențelor Curții de Conturi.

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A CURŢII DE CONTURI

 

I. Conducere

Președintele

Vicepreședintele

 

II. Plenul

Membri

 

III. Aparatul

Șef Aparat

 

Direcția generală planificare, metodologie, controlul calității și instruire profesională (DG PMCCIP):

- Direcția planificare și monitorizare

- Direcția metodologie și cadrul calității

- Direcția instruire profesională

 

Direcția generală auditul finanțelor publice (DG AFP):

- Direcția buget

- Direcția administrarea veniturilor

- Direcția patrimoniu

 

Direcția generală auditul sectorului social (DG ASS):

- Direcția audit conformitate

- Direcția audit financiar

 

Direcția generală auditul fondurilor publice pentru agricultură, silvicultură, infrastructură și mediu (DG AFPASIM):

- Direcția auditul domeniilor agricultură, silvicultură și mediu

- Direcția auditul domeniilor infrastructură și dezvoltare regională

 

Direcția generală auditul gestiunii economice corporative, tehnologiilor informaționale și autorităților de reglementare (DG AGECTIAR):

- Direcția audit TI

- Direcția audit performanță

- Direcția audit financiar

 

Direcția generală auditul autorităților publice locale (DG AAPL):

- Direcția audit I

- Direcția audit II

- Direcția audit III

 

Direcția juridică

Serviciul finanțe și buget

Serviciul audit intern

 

Direcția generală organizare instituțională (DG OI):

- Direcția resurse umane și secretariat:

Serviciul pentru lucrările Plenului

Serviciul înregistrare și arhivare a documentelor

- Secția suport TI în misiunile de audit și securitate a datelor

- Secția relații externe și comunicare

- Direcția gestiune tehnică