Acasă / Despre noi / Misiune și rol

Misiune și rol

 MISIUNE

Curtea de Conturi este unica autoritate publică a Republicii Moldova cu rolul de auditare a finanțelor publice și de exercitare a controlului asupra formării, administrării şi utilizării resurselor financiare publice şi gestionării patrimoniului de stat. Curtea de Conturi exercită misiuni de audit independente, credibile, transparente şi profesioniste, în scopul promovării standardelor înalte de management financiar spre beneficiul cetăţenilor Republicii Moldova.

CE NE PROPUNEM SĂ FIM?

  • instituție supremă de audit independentă, recunoscută pentru responsabilitate, transparență, integritate și imparțialitate;
  • instituție supremă de audit apreciată pentru profesionalismul său, pentru calitatea și impactul activității sale, în măsură să ofere părților interesate un suport substanțial în îmbunătățirea şi eficientizarea gestionării finanțelor publice. 

VALORI

Valorile Curţii de Conturi sînt elemente-cheie ale culturii auditului extern, care urmează să fie respectate și dezvoltate pentru realizarea misiunii și obiectivelor strategice pe care ni le propunem: maturitate instituțională, să facem mai mult la un cost mai mic, profesionalism mai mare, consolidarea unei mai mari responsabilități și transparențe interne și externe.

Competenţe şi atribuţii

În calitate de membru al INTOSAI şi EUROSAI (din anul 1994) Curtea de Conturi s-a angajat să respecte criteriile de convergenţă, necesare integrării europene, care rezultă din Liniile directoare europene de aplicare a standardelor de audit INTOSAI, elaborate în baza Declaraţiei de la Lima cu privire la liniile directoare ale auditului finanţelor publice,  adoptată la Congresul IX INTOSAI, desfăşurat la Lima în anul 1977; Recomandările EUROSAI de la Praga; Declaraţia din Mexic cu privire la independenţă, adoptată la Congresul XIX INTOSAI, 2007.

În virtutea angajamentului de a adera la cele mai bune standarde şi practici în domeniul auditului extern, Curtea a demarat, în anul 2007, procesul de transformare într-o instituţie supremă de audit, care să întrunească cele mai înalte standarde de independenţă, obiectivitate şi profesionalism în efectuarea auditului finanţelor publice.

Activitatea Curţii de Conturi se bazează pe următoarele principii:

  • legalitate;
  • obiectivitate;
  • independenţă;
  • transparenţă.