Acasă / Despre noi / Mesajul Preşedintelui

Mesajul Preşedintelui

 

Curtea de Conturi este autoritatea publică a Republicii Moldova care exercită controlul asupra formării, administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și administrării patrimoniului public, prin realizarea auditului extern în sectorul public, confirmând adeziunea la standardele internaționale privind cele mai bune practici în domeniul auditului public extern.

Principalele valori de care se ghidează în activitatea sa Curtea de Conturi în calitate de autoritate publică sunt: independența, obiectivitatea, excelența profesională și dezvoltarea capacităților, cooperarea internă și spiritul de echipă, deschiderea și, nu în ultimul rând, respectul.

Scopul principal este să devenim o Instituție Supremă de Audit performantă, care să fie acceptată și solicitată, în mod indispensabil, de către toți factorii de decizie, la nivel central și cel local, în calitate de expert și evaluator național în domeniul managementului finanțelor publice și patrimoniului public. Totodată, structura organizațională a fost adaptată la noile obiective în vederea dezideratului ”Corecți în abordări, credibili în acțiuni!”.

Curtea de Conturi tinde spre consolidarea și fortificarea instituțională în corespundere cu noile exigențe, astfel ca să-și desfășoare activitatea conform principiului de cost-eficiență, prin exercitarea unor audituri independente, credibile, transparente și profesionale, în scopul promovării în instituțiile publice a standardelor înalte de management financiar și control în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova.