AISCCUF

Asociația Instituțiilor Supreme de Audit care au în comun utilizarea limbii franceze (AISCCUF)  reunește ISA membre ale INTOSAI care au în comun utilizarea limbii franceze și a valorilor francofoniei. A fost creată în anul 1994 și are în prezent 45 de membri, Secretariatul general fiind asigurat de către Curtea de Conturi a Franței. Este membru activ al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF).

Printre obiectivele AISCUFF amintim:

  • Consolidarea statului de drept prin dezvoltarea instituțiilor supreme de audit în fiecare din aceste state membre;
  • Dezvoltarea schimbului de experiență între instituțiile membre;
  • Cooperarea între instituțiile membre în materie de pregătire profesională și asistență tehnică.

Comitetul Director al INTOSAI, în cadrul reuniunii din noiembrie 2008 de la Viena, a aprobat aderarea AISCCUF la INTOSAI, în calitate de membru asociat.

Asociația Instituțiilor Supreme de Audit care au în comun utilizarea limbii franceze, se reunește din 3 în 3 ani în cadrul unor Adunări Generale ale membrilor. În cadrul AISCUFF se organizează seminare pe teme de interes comun și au loc la fiecare 2 ani, scopul fiind facilitarea schimbului de experiență și raspîndirea bunelor practici în cadrul spațiului francofon.

Curtea de Conturi a Republicii Moldova devine membru în anul 2008.

 

Pagina oficială AISCCUF: www.aisccuf.org