logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Ședință privind examinarea Raportului de audit


https://www.ccrm.md/ro/sedinta-privind-examinarea-raportului-de-audit-81_93134.html

La data de 8 februarie 2024, ora 09:00, Curtea de Conturi va examina Raportul de audit al conformității privind gestionarea patrimoniului public și a resurselor financiare de către Societatea pe Acțiuni „Moldtelecom” în anii 2020-2022.

La data de 8 februarie 2024, ora 09:00, Curtea de Conturi va examina Raportul de audit al conformității privind gestionarea patrimoniului public și a resurselor financiare de către Societatea pe Acțiuni „Moldtelecom” în anii 2020-2022.

Raportor: dna Antonina Caramilea, auditoare publică principală, Direcția generală de audit I.

Vă informăm că ședința va avea loc în format de teleconferință, fiind transmisă online pe site-ul www.ccrm.md.

Totodată, vă aducem la cunoștință că, înregistrarea video a ședinței de audiere a raportului de conformitate va fi plasată pe pagina oficială a Curți de Conturi www.ccrm.md și în contul www.youtube.com.