logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Ședință privind examinarea Rapoartelor de audit


https://www.ccrm.md/ro/sedinta-privind-examinarea-rapoartelor-de-audit-81_92452.html

La data de 28 iulie 2022, ora 09:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței online rapoartele de audit.

La data de 28 iulie 2022, ora 09:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței online:

  1. Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale la 31.12.2021
  2. Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății la 31.12.2021
  3. Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale la 31.12.202

Raportor: Ion Vintilă, șef de direcție în cadrul Direcției generale de audit II

  1. Raportul auditului situațiilor financiare ale Operațiunii „Modernizare sectorului sănătății în Republica Moldova” încheiate la 31 decembrie 2021

Raportor: Irina Rogaciov, șefă de direcție în cadrul Direcției generale de audit II

Vă informăm că ședința va avea loc în format de teleconferință, fiind transmisă online pe site-ul www.ccrm.md.

Totodată, vă aducem la cunoștință că, înregistrarea video a ședinței de audiere a raportului conformității va fi plasată pe pagina oficială a Curți de Conturi www.ccrm.md și în contul www.youtube.com.

 

Secția relații externe și comunicare,
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
Tel. 022 266027, 266026