logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Rezultatele Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat, prezentate în Comisia parlamentară de profil


https://www.ccrm.md/ro/rezultatele-programului-national-de-prevenire-si-control-al-diabetului-80_92840.html

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat la data de 7 iunie curent, în cadrul Comisiei de control al finanțelor publice concluziile Raportului auditului de follow-up privind implementarea recomandărilor aprobate prin Hotărârea nr.1 din 31 ianuarie 2019 „Privind Raportul auditului performanței implementării Planului de acțiuni al Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2017-2018 (I semestru).

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat la data de 7 iunie curent, în cadrul Comisiei de control al finanțelor publice concluziile Raportului auditului de follow-up privind implementarea recomandărilor aprobate prin Hotărârea nr.1 din 31 ianuarie 2019 „Privind Raportul auditului performanței implementării Planului de acțiuni al Programului național de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2017-2018 (I semestru).

Echipa CCRM a relatat despre măsurile întreprinse de către 18 entități de diferite nivele, implicate în implementarea recomandărilor de audit. Nivelul de realizare al recomandărilor de audit a fost de 65%, și anume: integral au fost implementate - 20 de recomandări, parțial - 31 de recomandări, iar 4 recomandări nu au fost implementate.

Elaborarea și aprobarea politicilor strategice în domeniu sănătății, ca urmare a implementării recomandărilor de audit, au fost orientate spre protecția populației de riscurile financiare, contribuind la reducerea poverii pentru persoanele cu diabet zaharat, cu asumarea de către stat a acestor cheltuieli.

Începând cu anul 2022, la circa 119 mii de persoane cu diabet urma să fie asigurat accesul la dispozitive de autocontrol și la analogi de insulină. Totuși, compensarea analogilor de insulină s-a realizat începând cu data de 1 iulie a anului 2022. Aceste acțiuni au facilitat accesul la nivel național cu  analogi de insulină și dispozitive medicale, conform necesităților persoanei cu diabet zaharat, sporind aderența la tratament.

De asemenea, în bază recomandărilor Curții de Conturi, Ministerul Sănătății de comun cu Compania Națională de Asigurări în Medicină  (CNAM) au întreprins un set de măsuri sistemice și complexe ce vizează diminuarea poverii financiare a persoanelor afectate cu diabet. Astfel, circa 100 mii de pacienți adulți cu diabet zaharat au beneficiat de dispozitive medicale (teste, glucometre și lanțete), în sumă de 23 milioane lei. La fel, 800 de copii cu diabet zaharat au fost asigurați cu senzori și stilouri de insulină. Totodată, din FAOAM au fost finanțate cheltuielile pentru compensarea preparatelor antidiabetice injectabile și orale, prescrise și eliberate pentru circa 16 mii de beneficiari unici, în sumă de 292 milioane lei.

Cu referire la beneficierea de către persoanele insulino-dependente la tratament performant cu analogi de insulină, auditul a stabilit că 2700 de persoane cu diabet zaharat de tip I sau 82% (din 3250 persoane evaluate) au avut acces la acest tip de tratament.

În contextul modificărilor cadrului legal, în luna iulie a anului 2022 persoanele cu diabet zaharat au beneficiat de analogi de insulină care au fost compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Astfel, din FAOAM au fost asigurați 7385 de persoane cu analogi de insulină (15,1 mil. lei), cu teste – 21 958 persoane (6,7 mil. lei), cu lanțete – 14 685 persoane (452,2 mii lei).

De asemenea, pentru implementarea recomandării Curții de Conturi, Serviciul Fiscal de Stat a realizat controale tematice, privind situația de comercializare a analogilor de insulină cu obținerea de către un operator economic a veniturilor ilegale în sumă de 0,5 milioane lei. În rezultatul verificărilor privind adaosul comercial aplicat la produsele farmaceutice, Serviciul Fiscal de Stat a aplicat sancțiuni operatorului economic, în sumă de 62 mii lei.

La momentul actual, Curtea de Conturi denotă că, din 9 recomandări înaintate în cadrul misiuni de follow-up, 3 recomandări au fost implementate. În cazul a 5 recomandări care se referă la elaborarea unui program național pentru anii viitori, Ministerul Sănătății a informat că acestea se vor lua în considerare la elaborarea noului program național de prevenire și control al diabetului zaharat.

Președinta Comisiei de control al finanțelor publice, Tatiana Cunețchi a subliniat faptul că tema diabetului zaharat este foarte importantă pentru societate, mulțumind Curții de Conturi pentru efortul depus și accentuând importanta monitorizării continue a stării lucrurilor în acest domeniu.