logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Constatările Curții de Conturi în cadrul auditului efectuat la Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, discutate cu Comisia de profil


https://www.ccrm.md/ro/constatarile-curtii-de-conturi-in-cadrul-auditului-efectuat-la-80_93175.html

Cadrul normativ neactualizat, comunicarea intersectorială fragmentată, precum și insuficiența controalelor interne au cauzat un șir de deficiențe identificate în cadrul auditului efectuat la Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”.

Cadrul normativ neactualizat, comunicarea intersectorială fragmentată, precum și insuficiența controalelor interne au cauzat un șir de deficiențe identificate în cadrul auditului efectuat la Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”.

Raportul auditului conformității privind gestionarea patrimoniului public și a resurselor financiare de către IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” în anii 2021-2023 (6 luni), aprobat de Curtea de Conturi în luna decembrie 2023, a fost examinat astăzi, 10 aprilie, în cadrul ședinței Comisiei de control al finanțelor publice.

Constatările și recomandările Curții de Conturi în contextul auditului au fost prezentate și puse în discuție de Sergiu Știrbu, membru al Curții de Conturi și responsabilii de audit. La ședință au fost prezenți, de asemenea, reprezentanții entității auditate, pentru a informa Comisia despre situația la zi privind implementarea recomandărilor Curții de Conturi.

La capitolul gestionării patrimoniului public, Curtea de Conturi a constatat probleme și neconformități aferente proceselor de înregistrare a drepturilor asupra patrimoniului de stat transmis în gestiune economică, precum și nefinalizarea proceselor de delimitare a patrimoniului și transmitere a terenurilor. Acest fapt nu oferă informații depline privind situațiile patrimoniale ale IMSP și generează riscuri de pierdere a patrimoniului. Astfel, Curtea de Conturi a constatat admiterea unor neconformități aferente a 18 bunuri imobile în valoare de 6,2 mil lei.

Procesul de utilizare a resurselor financiare a fost însoțit de un șir de neconformități, fiind constatate neaplicarea conformă a normelor ce reglementează procesele de salarizare, achiziții, alimentație, procese care contribuie la formarea costurilor serviciilor prestate.

Potrivit auditorilor, deficiențele condiționate de cadrul normativ neactualizat, de comunicarea intersectorială fragmentată, precum și de insuficiența controalelor interne. Astfel, instituția medico-sanitară publică și autoritățile publice centrale nu au manifestat, în unele cazuri, responsabilitatea corespunzătoare în procesul gestionării conforme a patrimoniului public și a resurselor financiare.

În scopul eliminării deficiențelor identificate, au fost înaintate 17 recomandări, termenul de implementare a cărora expiră la în luna septembrie 2024.