logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Ședință privind examinarea Raportului de audit


https://www.ccrm.md/index.php/ro/sedinta-privind-examinarea-raportului-de-audit-81_93137.html

La data de 9 februarie 2024, ora 09:00, Curtea de Conturi va examina Raportul de audit al conformității devizelor de cheltuieli și alocațiilor pentru investiții ale Băncii Naționale a Moldovei pe anii 2019 - 2022.

La data de 9 februarie 2024, ora 09:00, Curtea de Conturi va examina Raportul de audit al conformității devizelor de cheltuieli și alocațiilor pentru investiții ale Băncii Naționale a Moldovei pe anii 2019 - 2022.

Raportor: dna Maia Savva, șefă de direcție în cadrul Direcției generale de audit I.

Vă informăm că ședința va avea loc în format de teleconferință, fiind transmisă online pe site-ul www.ccrm.md.

Totodată, vă aducem la cunoștință că, înregistrarea video a ședinței de audiere a raportului de conformitate va fi plasată pe pagina oficială a Curți de Conturi www.ccrm.md și în contul www.youtube.com.