logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Ședință privind examinarea raportului de audit


https://www.ccrm.md/index.php/ro/sedinta-privind-examinarea-raportului-de-audit-81_92256.html

La data de 17 februarie 2022, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței online Raportul auditului conformității asupra realizării măsurilor de motivare și susținere financiară a personalului implicat în prevenirea, depistarea și tratamentul infecției COVID-19

Pandemia de coronavirus reprezintă o criză globală de sănătate, fiind una dintre cele mai mari provocări din ultimele decenii. Autoritățile/instituțiile statului au fost puse în situația de elaborare a politicilor în regim de urgență, în special pentru stimularea și susținerea financiară a personalului medical în vederea antrenării în activitățile de prevenire, control și tratament al persoanelor infectate cu COVID-19.

În acest context, în perioada 2020-2021 în aceste scopuri au fost mobilizate mijloace financiare, inclusiv pentru: stimularea indicatorului de performanță profesională „Acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19”, acordarea sporului pentru prestarea muncii în condiții de risc sporit pentru sănătate, susținerea financiară prin acordarea indemnizației unice de 16 mii lei, etc.

Curtea de Conturi și-a propus să-și orienteze eforturile asupra auditării acestui subiect.

Astfel, la data de 17 februarie 2022, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței online Raportul auditului conformității asupra realizării măsurilor de motivare și susținere financiară a personalului implicat în prevenirea, depistarea și tratamentul infecției COVID-19 și a măsurilor de supraveghere și monitorizare a persoanelor aflate în carantină.

Raportor: Gheorghe Lapteanu, auditor public principal, Direcția generală de audit II.

Vă informăm că, în contextul situației epidemiologice, ședința va avea loc în format de teleconferință, fiind transmisă online pe site-ul www.ccrm.md.

Totodată, vă aducem la cunoștință că, înregistrarea video a ședinței de audiere a raportului financiar va fi plasată pe pagina oficială a Curți de Conturi www.ccrm.md și în contul www.youtube.com.

Secția relații externe și comunicare,
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
Tel. 022 266027, 266026