logo

Счетная палата Республики Молдова

Постановление №20 от 26 мая 2023 года по Отчету аудита соответствия менеджмента государственного долга, государственных гарантий и государственного рекредитования в 2022 году

Nr. 20 din 26.05.2023
Recomandări: 5.


Recomandări(5)

Recomandarea: 2.4. Ministerului Finanțelor, pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor cuprinse în Raportul de audit.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 20.12.2023

Recomandarea: 1. Să asigure în continuare, în comun cu autoritățile responsabile, intensificarea măsurilor de rigoare în vederea valorificării eficiente și implementării în termenele prevăzute a proiectelor finanțate din surse externe (reiterată) (pct. 4.1.5.).

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 20.12.2023

Recomandarea: 2. Să asigure în continuare, în comun cu organele de competență, intensificarea măsurilor rezultative de responsabilizare a beneficiarilor garantați și recreditați, în vederea recuperării la bugetul de stat a datoriilor, în special a datoriilor cu termenul de achitare expirat (reiterată) (pct. 4.3, 4.4).

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 20.12.2023

Recomandarea: 3. Să monitorizeze rambursarea împrumuturilor externe recrditate din surse externe în termen și în volum deplin, în special situația agenților economici care, cu titlu de excepție, care în baza cadrului normativ, au fost eliberați de obligația de a garanta rambursarea împrumuturilor (pct. 4.3.1.).

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 20.12.2023

Recomandarea: 4. Să asigure monitorizarea situației aferente datoriei externe care la moment se află în imposibilitate de achitare din motive ce nu depind de Republica Moldova (pct. 4.1.4.).

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 20.12.2023