logo

Счетная палата Республики Молдова

Постановление №1 от 17 февраля 2023 года по аудиту соответствия введения на рынок и управления лекарственными средствами и медицинскими изделиями в Республике Молдова

Nr. 1 din 17.02.2023
Recomandări: 27.


Recomandări(27)

Recomandarea: 2.4. pentru examinarea rezultatelor auditului, luare de atitudine, implementarea recomandărilor din Raportul de audit, și se recomandă, conform competențelor, aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate;

Autoritatea:Centrul pentru Achiziții Publice Centralizare în Sănătate

Termen implementare: 14.12.2023

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 14.12.2023

Autoritatea:CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALĂ

Termen implementare: 14.12.2023

Autoritatea:Centrul de Medicină Legală

Termen implementare: 14.12.2023
Data implementării: 19.01.2024

Autoritatea:IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile

Termen implementare: 14.12.2023
Data implementării: 17.01.2024

Autoritatea:IMSP Institutul Mamei și Copilului

Termen implementare: 14.12.2023

Autoritatea:IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Termen implementare: 14.12.2023

Recomandarea: 2.5.1. în baza propunerilor Agenției Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale, pentru: asigurarea inițierii procesului de ajustare a actelor normative privind amplasarea și extinderea instituțiilor farmaceutice, ceea ce va facilita accesul populației la asistența farmaceutică;

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 14.12.2023

Autoritatea:Agentia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Termen implementare: 14.12.2023
Data implementării: 23.01.2024

Recomandarea: 2.5.2. în baza propunerilor Agenției Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale, pentru: examinarea oportunității de reglementare a cadrului normativ aferent plafonării adaosului comercial la dispozitivele medicale achiziționate din mijloacele financiare publice;

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 14.12.2023

Autoritatea:Agentia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Termen implementare: 14.12.2023
Data implementării: 23.01.2024

Recomandarea: 2.5.3. în baza propunerilor Agenției Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale, pentru: aducerea în concordanță a prevederilor Ordinului ministrului Sănătății nr.559 din 29.06.2017 cu prevederile art.23 alin.(5) din Legea nr.1456 din 25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică;

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 14.12.2023

Autoritatea:Agentia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Termen implementare: 14.12.2023
Data implementării: 23.01.2024

Recomandarea: 2.5.4. în baza propunerilor Agenției Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale, pentru: actualizarea Ordinului ministrului Sănătății nr.200 din 14.03.2017 și Ordinului ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr.839 din 07.11.2017 cu privire la implementarea Sistemului informațional de management al dispozitivelor medicale, inclusiv cu stabilirea criteriilor privind tipurile de dispozitive medicale care necesită a fi înregistrate în sistemul informațional;

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 14.12.2023

Autoritatea:Agentia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Termen implementare: 14.12.2023
Data implementării: 23.01.2024

Recomandarea: 2.5.5. în baza propunerilor Agenției Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale, pentru: inițierea revizuirii, de comun cu Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, a cadrului legal aferent achizițiilor publice centralizate de medicamente și dispozitive medicale, în scopul îmbunătățirii proceselor și responsabilizării părților implicate, cu înaintarea propunerilor respective Ministerului Finanțelor;

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 14.12.2023

Autoritatea:Agentia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Termen implementare: 14.12.2023
Data implementării: 23.01.2024

Autoritatea:Centrul pentru Achiziții Publice Centralizare în Sănătate

Termen implementare: 14.12.2023

Recomandarea: 2.5.6. în baza propunerilor Agenției Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale, pentru: examinarea oportunității de ajustare a cadrului normativ, de comun cu Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, aferent criteriilor și drepturilor la eliberarea autorizațiilor de import/export al medicamentelor pentru cazurile specifice: (i) în caz de necesitate stringentă a acestora la nivel național; (ii) în caz de lipsă a ofertelor în cadrul procedurilor de achiziții publice de medicamente și lipsei analogilor și substituenților pe piața farmaceutică;

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 14.12.2023

Autoritatea:Agentia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Termen implementare: 14.12.2023

Autoritatea:Centrul pentru Achiziții Publice Centralizare în Sănătate

Termen implementare: 14.12.2023

Recomandarea: 2.6. pentru informare și luare de atitudine în vederea interacțiunii datelor cu Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale privind importurile de medicamente și alte produse farmaceutice etc.

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 14.12.2023

Recomandarea: 1. să înainteze propuneri Ministerul Sănătății, pentru perfecționarea actelor normative, și anume: aducerea în concordanță a prevederilor Ordinului ministrului Sănătății nr.559 din 29.06.2017 cu prevederile art.23 alin.(5) din Legea nr.1456 din 25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică; (subpunctul 4.1.4);

Autoritatea:Agentia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Termen implementare: 14.12.2023

Recomandarea: 2. să înainteze propuneri Ministerul Sănătății, pentru perfecționarea actelor normative, și anume: actualizarea Ordinului ministrului Sănătății nr.200 din 14.03.2017 și Ordinului ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr.839 din 07.11.2017 cu privire la implementarea Sistemului informațional de management al dispozitivelor medicale, inclusiv cu stabilirea criteriilor privind tipurile de dispozitive medicale care necesită a fi înregistrate în sistemul informațional; (subpunctul 4.2.7);

Autoritatea:Agentia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Termen implementare: 14.12.2023

Recomandarea: 3. să înainteze propuneri Ministerul Sănătății, pentru perfecționarea actelor normative, și anume: asigurarea inițierii procesului de ajustare a normelor legale cu referire la normativele de amplasare și extindere a instituțiilor farmaceutice, ceea va contribui la accesul populației la asistență farmaceutică (subpunctul 4.1.10);

Autoritatea:Agentia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Termen implementare: 14.12.2023

Recomandarea: 4. să înainteze propuneri Ministerul Sănătății, pentru perfecționarea actelor normative, și anume: examinarea oportunității de reglementare a cadrului normativ aferent plafonării adaosului comercial la dispozitivele medicale achiziționate din mijloacele financiare publice (subpunctul 4.2.2);

Autoritatea:Agentia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Termen implementare: 14.12.2023

Recomandarea: 5. să înainteze propuneri Ministerul Sănătății, pentru perfecționarea actelor normative, și anume: inițierea revizuirii, de comun cu Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, a cadrului legal aferent achizițiilor publice centralizate de medicamente și dispozitive medicale, în scopul îmbunătățirii proceselor și responsabilizării părților implicate, cu înaintarea propunerilor respective Ministerului Finanțelor (subpunctul 4.1.3, subpunctul 4.1.9);

Autoritatea:Agentia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Termen implementare: 14.12.2023

Autoritatea:Centrul pentru Achiziții Publice Centralizare în Sănătate

Termen implementare: 14.12.2023

Recomandarea: 6. să înainteze propuneri Ministerul Sănătății, pentru perfecționarea actelor normative, și anume: examinarea oportunității de ajustare a cadrului normativ, de comun cu Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, aferent criteriilor și drepturilor la eliberarea autorizațiilor de import/export al medicamentelor pentru cazurile specifice: (i) în caz de necesitate stringentă a acestora la nivel național; (ii) în caz de lipsă a ofertelor în cadrul procedurilor de achiziții publice de medicamente și lipsei analogilor și substituenților pe piața farmaceutică (subpunctul 4.1.3);

Autoritatea:Agentia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Termen implementare: 14.12.2023

Autoritatea:Centrul pentru Achiziții Publice Centralizare în Sănătate

Termen implementare: 14.12.2023

Recomandarea: 7. fortificarea activităților de control intern privind asigurarea corectitudinii la prezentarea documentelor de către solicitanți, în scopul avizării prețului de producător la medicamente, în special cu solicitarea și păstrarea Cataloagelor de prețuri ale țărilor de referință pentru confirmarea datelor utilizate la stabilirea prețului de producător la medicamente (subpunctul 4.1.1);

Autoritatea:Agentia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Termen implementare: 14.12.2023
Data implementării: 23.01.2024

Recomandarea: 8. emiterea deciziilor privind autorizarea importului de produse farmaceutice neautorizate, cu evaluarea regulamentară a datelor și argumentelor operatorilor economici (subpunctul 4.1.2., subpunctul 4.1.5);

Autoritatea:Agentia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Termen implementare: 14.12.2023
Data implementării: 23.01.2024

Recomandarea: 9. intensificarea activităților de control intern, cu verificarea, evaluarea și sistematizarea datelor aferente importului de medicamente, în vederea asigurării că operatorii economici au importat medicamentele și alte produse farmaceutice în cantitatea, la prețul și în perioada prevăzută în autorizația de import eliberată de AMDM (subpunctul 4.1.4.);

Autoritatea:Agentia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Termen implementare: 14.12.2023
Data implementării: 23.01.2024

Recomandarea: 10. asigurarea evaluării și revizuirii preparatelor medicamentoase care sunt înregistrate atât în Nomenclatorul de stat al medicamentelor, cât și în listele suplimentelor alimentare (subpunctul 4.1.8);

Autoritatea:Agentia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Termen implementare: 14.12.2023
Data implementării: 23.01.2024

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 14.12.2023

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 14.12.2023

Recomandarea: 11. instituirea unei comisii specializate privind evaluarea managementului dispozitivelor medicale (ventilatoare pulmonare) și luarea deciziilor privind soluționarea situației incerte în acest domeniu (subpunctul 4.2.4);

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 14.12.2023

Recomandarea: 12. să elaboreze un plan de acțiuni, cu stabilirea termenelor și responsabililor de realizarea conformă a competențelor de supraveghere, control și monitorizare în domeniul dispozitivelor medicale (subpunctul 4.2.1);

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 14.12.2023

Recomandarea: 13. în coordonare cu Ministerul Finanțelor: asigurarea revizuirii clauzelor contractuale din contractul-model privind mecanismul de achitare a bunurilor livrate de către operatorii economici, în vederea stabilirii atribuțiilor și responsabilităților aferente părților implicate în onorarea obligațiilor de plată (subpunctul 4.1.9);

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 14.12.2023

Autoritatea:Centrul pentru Achiziții Publice Centralizare în Sănătate

Termen implementare: 14.12.2023

Recomandarea: 14. evaluarea și inventarierea datelor din sistemul informațional, cu contrapunerea acestora evidenței contabile (subpunctul 4.2.7);

Autoritatea:IMSP Institutul Mamei și Copilului

Termen implementare: 14.12.2023

Autoritatea:CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALĂ

Termen implementare: 14.12.2023

Autoritatea:Centrul de Medicină Legală

Termen implementare: 14.12.2023
Data implementării: 19.01.2024

Autoritatea:IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile

Termen implementare: 14.12.2023
Data implementării: 17.01.2024

Autoritatea:IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Termen implementare: 14.12.2023

Recomandarea: 15. desemnarea persoanelor responsabile de introducerea și actualizarea datelor, cu delegarea atribuțiilor în acest sens (subpunctul 4.2.7);

Autoritatea:CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALĂ

Termen implementare: 14.12.2023

Autoritatea:Centrul de Medicină Legală

Termen implementare: 14.12.2023

Autoritatea:IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile

Termen implementare: 14.12.2023
Data implementării: 17.01.2024

Autoritatea:IMSP Institutul Mamei și Copilului

Termen implementare: 14.12.2023

Autoritatea:IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Termen implementare: 14.12.2023

Recomandarea: 16. introducerea în SIMDM a informațiilor aferente dispozitivelor medicale aflate în gestiune, mentenanței preventive și corective a acestora (subpunctul 4.2.7);

Autoritatea:CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALĂ

Termen implementare: 14.12.2023

Autoritatea:Centrul de Medicină Legală

Termen implementare: 14.12.2023
Data implementării: 19.01.2024

Autoritatea:IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile

Termen implementare: 14.12.2023

Autoritatea:IMSP Institutul Mamei și Copilului

Termen implementare: 14.12.2023

Autoritatea:IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Termen implementare: 14.12.2023

Recomandarea: 17. verificarea periodică obligatorie a tuturor dispozitivelor medicale din gestiune, cu respectarea obligatorie a periodicității verificării acestora (subpunctul 4.2.5);

Autoritatea:CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALĂ

Termen implementare: 14.12.2023

Autoritatea:Centrul de Medicină Legală

Termen implementare: 14.12.2023

Autoritatea:IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile

Termen implementare: 14.12.2023
Data implementării: 17.01.2024

Autoritatea:IMSP Institutul Mamei și Copilului

Termen implementare: 14.12.2023

Autoritatea:IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Termen implementare: 14.12.2023

Recomandarea: 18. analiza fundamentală a documentelor aferente conformității/calității bunurilor procurate de la operatorii economici (subpunctul 4.2.3);

Autoritatea:CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALĂ

Termen implementare: 14.12.2023

Autoritatea:Centrul de Medicină Legală

Termen implementare: 14.12.2023
Data implementării: 19.01.2024

Autoritatea:IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile

Termen implementare: 14.12.2023

Autoritatea:IMSP Institutul Mamei și Copilului

Termen implementare: 14.12.2023

Autoritatea:IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Termen implementare: 14.12.2023

Recomandarea: 19. evaluarea complexă a necesităților de dispozitive medicale, cu punerea în funcțiune a acestora, ceea ce ar asigura accesul pacienților la servicii medicale (subpunctul 4.2.3).

Autoritatea:CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALĂ

Termen implementare: 14.12.2023

Autoritatea:Centrul de Medicină Legală

Termen implementare: 14.12.2023

Autoritatea:IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile

Termen implementare: 14.12.2023

Autoritatea:IMSP Institutul Mamei și Copilului

Termen implementare: 14.12.2023

Autoritatea:IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Termen implementare: 14.12.2023