logo

Счетная палата Республики Молдова

Постановление №49 от 2 сентября 2022 года ьпо Отчету аудита финансовой отчетности Проекта „Реформа образования в Молдове”, составленной по состоянию на 31 декабря 2021 года

Nr. 49 din 02.09.2022
Recomandări: 10.


Recomandări(10)

Recomandarea: 2.4. Ministerului Educației și Cercetării, pentru luare de atitudine, și respectiv: 2.4.1. asigurarea implementării recomandărilor cuprinse în Raportul de audit și respectarea termenelor de încheiere a activităților stabilite în Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind realizarea Proiectului „Reforma învățământului în Moldova” din 07.02.2013.

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 23.03.2023

Recomandarea: 2.4.2. în comun cu Biroul de țară al Băncii Mondiale în Republica Moldova, să examineze situațiile ce țin de admiterea cheltuielilor neeligibile de către Instituția Publică Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, cu asigurarea restabilirii acestora până la finalizarea Proiectului.

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 23.03.2023

Recomandarea: 2.5. Instituției Publice Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor cuprinse în Raportul de audit.

Autoritatea:Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală

Termen implementare: 23.03.2023

Recomandarea: 8.1. să asigure corectitudinea executării cheltuielilor aferente Proiectului „Reforma învățământului în Moldova”, provenite din finanțare externă, în corespundere cu necesitățile reale.

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 23.03.2023

Recomandarea: 8.2. să intensifice activitățile de control și de monitorizare în vederea valorificării eficiente și conforme a resurselor financiare aferente cheltuielilor operaționale la Componenta A.2, gestionată de Instituția Publică Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală , inclusiv privind stabilirea cuantumului și limitelor remunerării consultanților, în strictă corespundere cu documentele Proiectului.

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 23.03.2023

Recomandarea: 8.3. să întreprindă măsuri eficiente pentru supravegherea activităților la încheierea perioadei de implementare a Proiectului, inclusiv respectarea normelor aferente înregistrării evidenței/raportării conforme a valorii rezultatelor Proiectului și ale procesului de primire-predare a bunurilor procurate (laptopuri, echipamentul specializat, echipament pentru laboratoarele școlare etc.) și lucrărilor achiziționate în cadrul acestuia, în vederea transmiterii către comunitățile beneficiare.

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 23.03.2023

Recomandarea: 8.4. să asigure un control riguros asupra realizării activităților în cadrul procesului de implementare a Proiectului, în strictă conformitate cu documentația de Proiect.

Autoritatea:Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală

Termen implementare: 23.03.2023

Recomandarea: 8.5. să asigure corectitudinea cheltuielilor operaționale aprobate la Componenta A.2 finanțate din contul resurselor financiare externe.

Autoritatea:Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală

Termen implementare: 23.03.2023

Recomandarea: 8.6. să efectueze inventarierea lucrărilor de renovare finanțate din Proiect, cu actualizarea informațiilor contabile, și să asigure respectarea procesului de transmitere-primire a investițiilor către comunitățile beneficiare.

Autoritatea:Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală

Termen implementare: 23.03.2023

Recomandarea: 2.4.2. în comun cu Biroul de țară al Băncii Mondiale în Republica Moldova, să examineze situațiile ce țin de admiterea cheltuielilor neeligibile de către Instituția Publică Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, cu asigurarea restabilirii acestora până la finalizarea Proiectului;

Autoritatea:Oficiului Băncii Mondiale din Republica Moldova

Termen implementare: 23.03.2023