logo

Счетная палата Республики Молдова

Постановление №20 от 26 мая 2022 года по Отчету финансового аудита Отчета Правительства об исполнении фондов обязательного медицинского страхования за 2021 год

Nr. 20 din 26.05.2022
Recomandări: 8.


Recomandări(8)

Recomandarea: 1. reexaminarea modului de contractare „buget global”, cu elaborarea bazei de contractare a serviciilor medicale din FAOAM și stabilirea indicatorilor de rezultat pentru volumul de servicii acordate, raportate și achitate (pct.3.1, pct.3.2);

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Termen implementare: 24.01.2023
Data implementării: 20.01.2023

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 24.01.2023
Data implementării: 20.02.2023

Recomandarea: 2. asigurarea elaborării și aprobării metodologiei de raportare de către instituțiile de profil a volumului de servicii medicale prestate, precum și de determinare/calculare a pacienților unici deserviți pe parcursul anului, în vederea utilizării rezultative a mijloacelor financiare contractate („per capita”) achitate și raportate de către CNAM (pct.4.1);

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Termen implementare: 24.01.2023
Data implementării: 20.01.2023

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 24.01.2023
Data implementării: 20.02.2023

Recomandarea: 3. monitorizarea și controlul realizării contractelor de prestări servicii în cadrul AOAM, în scopul gestionării resurselor financiare alocate cu asigurarea revizuirii și ajustării cadrului de raportare a instituțiilor medicale, în condițiile realizării serviciilor medicale supra contract (pct.3.3);

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Termen implementare: 24.01.2023
Data implementării: 20.01.2023

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 24.01.2023
Data implementării: 20.02.2023

Recomandarea: 4. actualizarea și revizuirea permanentă a bazei de date a pacienților din lista de așteptare și asigurarea transparenței accesului persoanelor asigurate la tratament costisitor (pct.5.4, pct.5.5);

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Termen implementare: 24.01.2023
Data implementării: 20.01.2023

Recomandarea: 5. asigurarea întreprinderii măsurilor ce se impun, în scopul asigurării continuității reformelor prin extinderea funcționalității SIA „Asistență Medicală Primară” şi implementarea rețetei electronice „e-Rețetă”, cu stabilirea termenelor de realizare raportați (pct.4.1, pct.5.6);

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 24.01.2023
Data implementării: 20.02.2023

Recomandarea: 6. reglementarea procesului de inițiere, desfășurare și selectare a candidaților la ocuparea funcțiilor vacante de conducători ai instituțiilor medico-sanitare publice (pct.5.7);

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 24.01.2023
Data implementării: 20.02.2023

Recomandarea: 7. asigurarea elaborării și încheierii contractelor bilaterale de prestare a serviciilor medicale cu includerea prevederilor aferente valorii contractelor și a tipurilor de servicii contractate și prestate, precum și a cerințelor aferente specificului realizării investigațiilor pentru persoanele cu statut asigurat/neasigurat (pct.4.3);

Autoritatea:CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALĂ

Termen implementare: 24.01.2023

Recomandarea: 8. evaluarea necesităților și accesului populației la serviciile medicale de înaltă performanță.

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Termen implementare: 24.01.2023
Data implementării: 20.01.2023

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 24.01.2023