logo

Счетная палата Республики Молдова

Постановление №12 от 31 марта 2022 года по Отчету аудита соответствия бюджетного процесса и управления публичным имуществом в рамках административно-территориальной единицы муниципий Бэлць, за 2018-2020 годы

Nr. 12 din 31.03.2022
Recomandări: 22.


Recomandări(22)

Recomandarea: 2.5. Ministerului Finanțelor și Serviciului Fiscal de Stat, pentru informare și revizuirea Regulamentului cu privire la modul de administrare a impozitului pe bunurile imobile prin intermediul SIA „Cadastrul Fiscal 2.0”, precum și se reiterează recomandările înaintate în Raportul misiunii de follow-up privind implementarea cerințelor și recomandărilor înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 13 februarie 2018 „Cu privire la Raportul auditului conformității evidenței, înregistrării și gestionării patrimoniului public, precum și a impozitării bunurilor imobile” aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.68 din 26 noiembrie 2019;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor


Recomandarea: 2.5. Ministerului Finanțelor și Serviciului Fiscal de Stat, pentru informare și revizuirea Regulamentului cu privire la modul de administrare a impozitului pe bunurile imobile prin intermediul SIA „Cadastrul Fiscal 2.0”, precum și se reiterează recomandările înaintate în Raportul misiunii de follow-up privind implementarea cerințelor și recomandărilor înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 13 februarie 2018 „Cu privire la Raportul auditului conformității evidenței, înregistrării și gestionării patrimoniului public, precum și a impozitării bunurilor imobile” aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.68 din 26 noiembrie 2019;

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat


Recomandarea: 2.6.1. examinarea în ședința Consiliului municipal Bălți a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raportul de audit și cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficiențelor constatate;

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți


Recomandarea: 2.6.2. implementarea recomandărilor de audit indicate în Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anii 2018-2020 la unitatea administrativ-teritorială mun. Bălți;

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: 1. eliminarea deficiențelor indicate în prezentul Raport de audit, cu stabilirea persoanelor responsabile de acestea și tragerea lor la răspundere conform cadrului legal existent;

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: 2. elaborarea unui mecanism funcțional în vederea evaluării bazei impozabile exhaustive la planificarea taxei pentru dispozitivele publicitare și aducerea acestui sector în albia conformității (pct. 4.1.1.);

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: 3. asigurarea stabilirii, de către CMB, conform prevederilor legale a plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private, cu calcularea și încasarea ulterioară a acestora (pct.4.1.5.);

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: 4. asigurarea identificării tuturor bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor și construcțiilor nefinisate), neevaluate în scopuri fiscale, cu informarea SFS și ASP, pentru evaluarea acestora, inclusiv a celor transmise în arendă/locațiune/folosință/gestiune economică, cu asigurarea înregistrării conforme a contractelor respective (pct.4.1.2.);

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: 5. asigurarea elaborării și aprobării unor mecanisme și măsuri clare (cu indicarea unor termene concrete) de constituire a ACC, inclusiv cu delimitarea terenurilor aferente blocurilor de locuit de cele de uz comun (pct.4.1.3.);

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: 6. asigurarea respectării cantității zilnice necesare de produse alimentare pentru un copil/elev din instituțiile de învățământ, aprobate prin Ordinul ministrului Sănătății nr.638 din 12.08.2016, precum și a normativului financiar alocat din bugetul de stat și cel local pentru finanțarea alimentației copiilor (pct.4.2.2.);

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: 7. asigurarea elaborării normativelor de muncă privind minimul necesar de personal, reieșind din volumele de lucru existente prevăzute în Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.98 din 04.02.2013 (pct.4.2.3.);

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: 8. reglementarea cheltuielilor privind serviciile de transport al decedaților la instituția medicală pentru constatarea cauzei decesului (expertiza medico-legală) prin argumentarea normativă a unor astfel de competențe (pct.4.2.5.);

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: 9. aprobarea de către CMB a reglementărilor privind executarea lucrărilor de reparație a acoperișurilor blocurilor de locuințe efectuate din sursele bugetului municipal de către Î.M. „GLC” mun. Bălți (pct.4.2.6.);

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: 10. excluderea finanțării din Fondul de rezervă a cheltuielilor ce nu se asimilează celor cu caracter imprevizibil și excepțional (pct.4.2.7.);

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: 11. asigurarea inventarierii, delimitării (în domeniul public și privat), aprobării și înregistrării în Registrul bunurilor imobile și în evidența contabilă a patrimoniului public gestionat, cu stabilirea oportunității de reevaluare a acestuia (pct.4.3.5.);

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: 12. asigurarea creării unităților de inventar pentru toate obiectele din infrastructura rutieră, asigurarea evaluării sau, după caz, reevaluării juste a valorii acestora (pct.4.3.6.);

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: Recomandările reiterate, aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.66 din 25.11.2019 „Cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up asupra implementării recomandărilor din Hotărârea Curții de Conturi nr.11 din 11 aprilie 2018 privind Raportul auditului „Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal bugetar al acestora””, și neimplementate: Primarului mun. Bălți, Consiliului municipal Bălți: 1. executarea și/sau elaborarea și aprobarea strategiei în domeniul dezvoltării și modernizării transportului rutier local de călători, conform unui program de implementare aprobat;

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: Recomandările reiterate, aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.66 din 25.11.2019 „Cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up asupra implementării recomandărilor din Hotărârea Curții de Conturi nr.11 din 11 aprilie 2018 privind Raportul auditului „Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal bugetar al acestora””, și neimplementate: Primarului mun. Bălți, Consiliului municipal Bălți: 2. elaborarea și aprobarea criteriilor de măsurare a calității și eficienței serviciilor de transport local de călători, precum și criteriilor de admitere a operatorilor de transport pe rutele municipale (inclusiv privind prezentarea anuală a raportului auditului situațiilor financiare ale operatorilor și privind corespunderea mijloacelor de transport criteriilor de calitate și siguranță), cu asigurarea monitorizării implementării acestora;

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: Recomandările reiterate, aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.66 din 25.11.2019 „Cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up asupra implementării recomandărilor din Hotărârea Curții de Conturi nr.11 din 11 aprilie 2018 privind Raportul auditului „Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal bugetar al acestora””, și neimplementate: Primarului mun. Bălți, Consiliului municipal Bălți: 3. asigurarea conformării cadrului legal existent a modului și a contractelor de atribuire a rutelor municipale de transport de pasageri;

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: Recomandările reiterate, aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.66 din 25.11.2019 „Cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up asupra implementării recomandărilor din Hotărârea Curții de Conturi nr.11 din 11 aprilie 2018 privind Raportul auditului „Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal bugetar al acestora””, și neimplementate: Primarului mun. Bălți, Consiliului municipal Bălți: 4. efectuarea studiilor privind fluxul de călători pe toate tipurile de transport (pe stații și timp), în baza cărora să fie reorganizate rutele, asigurând diminuarea coeficientului de suprapunere a rutelor sub 30% din totalul distanței tuturor rutelor de la toate tipurile de transport (microbuze, autobuze, troleibuze), cu schimbarea modului de achitare pentru serviciul prestat (din „pentru o cursă” în „pentru o oră de călătorie”);

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: Recomandările reiterate, aprobate prin Hotărârea Curții de Conturi nr.66 din 25.11.2019 „Cu privire la aprobarea Raportului misiunii de follow-up asupra implementării recomandărilor din Hotărârea Curții de Conturi nr.11 din 11 aprilie 2018 privind Raportul auditului „Managementul serviciilor publice de transport urban și impactul fiscal bugetar al acestora””, și neimplementate: Primarului mun. Bălți, Consiliului municipal Bălți: 5. să pună în funcțiune un sistem unic de dirijare și control al transportului urban de călători, subordonat direct APL.

Autoritatea:Consiliul municipal Bălți

Termen implementare: 22.04.2023

Recomandarea: 13. asigurarea revizuirii Regulamentului cu privire la modul de administrare a impozitului pe bunurile imobile prin intermediul SIA „Cadastrul Fiscal 2.0”, în scopul excluderii introducerii cu întârziere a datelor în sistem, înregistrării lor cu diferite deficiențe.

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat