logo

Счетная палата Республики Молдова

Nr. 77 din 23.12.2020
Recomandări: 7.


Recomandări(7)

Recomandarea: 2.7.1. examinarea în şedinţa Consiliului municipal Soroca a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raportul de audit şi cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficienţelor constatate

Autoritatea:Primăria municipiului Soroca

Termen implementare: 05.11.2021

Recomandarea: 2.7.2. implementarea recomandărilor auditului indicate în Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială municipiul Soroca

Autoritatea:Primăria municipiului Soroca

Termen implementare: 05.11.2021

Recomandarea: 1. Consiliul municipal Soroca: să asigure aprobarea bugetului anual în termenele reglementate prin lege.

Autoritatea:Primăria municipiului Soroca

Termen implementare: 05.11.2021

Recomandarea: 2. să instituie proceduri de control intern managerial, menite să asigure realizarea conformă a următoarelor procese operaționale: planificarea veniturilor și cheltuielilor bugetare, documentarea și argumentarea estimărilor pentru baza impozabilă și cheltuielile bugetare, conlucrarea eficientă în acest sens între serviciile interne ale primăriei (pct.4.1.); stabilirea și acordarea drepturilor salariale (pct.4.2.); respectarea limitelor minime ale normelor financiare de cheltuieli pentru alimentația copiilor (pct.4.4.)

Autoritatea:Primăria municipiului Soroca

Termen implementare: 05.11.2021

Recomandarea: 3. să asigure evidența, calcularea și acumularea veniturilor din arenda terenurilor, precum și încasarea creanței în sumă de 2077,3 mii lei (pct.4.6.)

Autoritatea:Primăria municipiului Soroca

Termen implementare: 05.11.2021

Recomandarea: 4. să instituie proceduri de control intern menite să asigure planificarea, realizarea procedurilor de achiziție și adjudecarea contractelor în baza principiului legal de aplicare a valorii estimate cumulative a tuturor obiectelor/loturilor din componența bunurilor, serviciilor și lucrărilor de același tip/gen (pct.4.5.)

Autoritatea:Primăria municipiului Soroca

Termen implementare: 05.11.2021

Recomandarea: 5. să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale și în evidența contabilă a Primăriei mun. Soroca (pct.4.7.)

Autoritatea:Primăria municipiului Soroca

Termen implementare: 05.11.2021