logo

Счетная палата Республики Молдова

Nr. 75 din 23.12.2020
Recomandări: 5.


Recomandări(5)

Recomandarea: 2.7.1. examinarea în şedinţa Consiliului municipal Edineţ a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raportul de audit şi cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficienţelor constatate

Autoritatea:Primăria municipiului Edineț

Termen implementare: 05.11.2021

Recomandarea: 2.7.2. implementarea recomandărilor de audit indicate în Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială municipiul Edineţ

Autoritatea:Primăria municipiului Edineț

Termen implementare: 05.11.2021

Recomandarea: 6.1. Să instituie proceduri de control intern managerial menite să asigure realizarea conformă a tuturor proceselor operaționale, inclusiv la: planificarea veniturilor și cheltuielilor bugetare, documentarea și argumentarea estimărilor pentru baza impozabilă și cheltuielile bugetare (pct.4.1.); stabilirea și acordarea drepturilor salariale (pct.4.3.); argumentarea cheltuielilor bugetare (inclusiv ajutoarelor acordate) etc. (pct.4.5.)

Autoritatea:Primăria municipiului Edineț

Termen implementare: 05.11.2021

Recomandarea: 6.2. Să creeze un mecanism de reglementare a modului, particularităților şi criteriilor de atribuire a terenurilor (pct.4.6.)

Autoritatea:Primăria municipiului Edineț

Termen implementare: 05.11.2021

Recomandarea: 6.3. Să instituie proceduri de control intern menite să asigure planificarea, realizarea procedurilor de achiziție și adjudecarea contractelor în baza principiului legal de aplicare a valorii estimate cumulative a tuturor obiectelor/loturilor din componența bunurilor, serviciilor și lucrărilor de același tip/gen (pct.4.5.)

Autoritatea:Primăria municipiului Edineț

Termen implementare: 05.11.2021