logo

Счетная палата Республики Молдова

Постановление №72 от 12 декабря 2019 года по Отчету аудита финансовой отчетности Публичного учреждения „Агентство публичных услуг” по состоянию на 31 декабря 2018 года

Nr. 72 din 12.12.2019
Recomandări: 24.

Миссия внешнего публичного аудита была проведена в соответствии с Программой аудиторской деятельности Счетной палаты на 2019 год с целью предоставления разумной уверенности в том, что финансовая отчетность Публичного учреждения „Агентство публичных услуг” по состоянию на 31 декабря 2018 года, в ее совокупности, не содержит существенных искажений, обусловленных мошенничеством или ошибками, а также составления соответствующего мнения.
Аудит был проведен в соответствии с Международными стандартами Высших органов аудита, применяемых Счетной палатой (ISSAI 100, ISSAI 200 и ISSAI 1003-1810) 1.

1 Постановление Счетной палаты №60 от 11.12.2013 „О применении Международных стандартов аудита Высших органов аудита 3 уровня – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 в рамках аудиторских миссий Счетной палаты”; Постановление Счетной палаты №7 от 10.03.2014 „О применении Руководящих принципов аудита (ISSAI 1000 – 9999)”.

Recomandări(24)

Recomandarea: 2.1.1. să asigure evaluarea, clasificarea, înregistrarea și raportarea corespunzătoare a terenurilor gestionate, a mijloacelor fixe, a imobilizărilor corporale în curs de execuție, a materialelor, a datoriilor pe termen lung, a provizioanelor curente, a rezervelor și a altor elemente de capital propriu;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Data implementării: 29.05.2020

Recomandarea: 2.1.2. să ajusteze politicile contabile în scopul reglementării modalității de determinare a deprecierii stocurilor și imobilizărilor corporale în curs de execuție;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Data implementării: 29.05.2020

Recomandarea: 2.1.3. să asigure transmiterea către Cancelaria de Stat a investițiilor financiare sub formă de drepturi de utilizare a bunurilor imobile ce nu aparțin Agenției;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Data implementării: 02.10.2020

Recomandarea: 2.1.4. să asigure elaborarea reglementărilor interne, care să ofere o documentare adecvată a procesului de acordare a premiilor pentru exercitarea misiunilor speciale și sarcinilor de importanță majoră;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Data implementării: 29.05.2020

Recomandarea: 2.1.5. să asigure efectuarea regulamentară și integrală a inventarierii activelor și datoriilor;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Data implementării: 29.05.2020

Recomandarea: 1. să asigure evaluarea, clasificarea și înregistrarea corespunzătoare a mijloacelor fixe;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Data implementării: 29.05.2020

Recomandarea: 2. să asigure veridicitatea informațiilor aferente imobilizărilor necorporale prin inventarierea corespunzătoare a acestora;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Data implementării: 29.05.2020

Recomandarea: 3. să asigure evaluarea, clasificarea, înregistrarea și raportarea corespunzătoare a materialelor;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Data implementării: 29.05.2020

Recomandarea: 4. să asigure înregistrarea și raportarea corespunzătoare a patrimoniului primit de la stat;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Data implementării: 14.12.2020

Recomandarea: 5. să asigure înregistrarea și raportarea corespunzătoare a rezervelor;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Data implementării: 14.12.2020

Recomandarea: 6. să asigure înregistrarea și raportarea corespunzătoare a altor elemente de capital propriu;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Data implementării: 14.12.2020

Recomandarea: 7. să dezvolte o procedură care să asigure evidența analitică separată a cheltuielilor pentru serviciile acordate cu titlul gratuit sau la preț redus pentru unele categorii de beneficiari;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Data implementării: 29.05.2020

Recomandarea: 8. să asigure înregistrarea și raportarea regulamentară a veniturilor;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Data implementării: 29.05.2020

Recomandarea: 9. să asigure evaluarea, înregistrarea și raportarea corespunzătoare a OMVSD;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Data implementării: 29.05.2020

Recomandarea: 10. să asigure clasificarea corespunzătoare a cheltuielilor pentru biletele de călătorie;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Data implementării: 29.05.2020

Recomandarea: 11. să asigure clasificarea, înregistrarea și raportarea corespunzătoare a datoriilor comerciale;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Data implementării: 14.12.2020

Recomandarea: 12. să asigure clasificarea, înregistrarea și raportarea corespunzătoare a creanțelor comerciale și a altor creanțe curente;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Data implementării: 29.05.2020

Recomandarea: 13. să asigure contabilizarea și raportarea corespunzătoare a informațiilor aferente corectărilor rezultatelor perioadelor precedente;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Data implementării: 29.05.2020

Recomandarea: 14. să asigure identificarea și descrierea principalelor procese financiare, pentru a consolida activitățile de control menite să ofere conformitatea cu politicile și procedurile aplicabile;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Data implementării: 14.12.2020

Recomandarea: 15. Să asigure instituirea, în cadrul subdiviziunii financiare, a unui sistem de identificare, evaluare și control al riscurilor, inclusiv al riscurilor de denaturare a situațiilor financiare;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Data implementării: 14.12.2020

Recomandarea: 16. să asigure elaborarea noii metodologii de calculare a tarifelor la serviciile prestate de ASP;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Data implementării: 14.12.2020

Recomandarea: 17. să asigure implementarea unui plan de acțiuni menit să determine utilizarea viitoare a bunurilor materiale neutilizate;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Data implementării: 14.12.2020

Recomandarea: 18. să asigure revizuirea procesului intern de formare a necesităților de achiziții publice, pentru a oferi conformitatea cu reglementările aferente, precum și eficiența utilizării mijloacelor financiare îndreptate în aceste scopuri;

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Data implementării: 29.05.2020

Recomandarea: 19. să dezvolte un Plan anti-criză care să echilibreze potențialele șocuri financiare și operaționale.

Autoritatea:Institutia Publica Agentia Servicii Publice

Termen implementare: 17.07.2020
Data implementării: 29.05.2020