logo

Счетная палата Республики Молдова

Постановление №58 от 25 октября 2019 года по Отчету аудита соответствия управления публичными фондами в рамках Национального агентства по регулированию в энергетике за 2018 год

Nr. 58 din 25.10.2019
Recomandări: 4.

Аудиторская миссия была проведена в соответствии с Программой аудиторской деятельности Счетной палаты на 2019 год (с последующими изменениями)1 с целью предоставления уверенности в том, что формирование, использование и отчетность публичных фондов Национальным агентством по регулированию в энергетике за 2018 год осуществлялись в соответствии с положениями действующих законодательно-нормативных актов и внутренних нормативных актов субъекта.
Внешний публичный аудит был запланирован и проведен в соответствии с Международными стандартами Высших органов аудита, применяемыми Счетной палатой (ISSAI 100, ISSAI 400 и ISSAI 4000)2.

1 Постановление Счетной палаты №100 от 21.12.2018 „Об утверждении программы аудиторской деятельности Счетной палаты на 2019 год”.
2 Постановление Счетной палаты №60 от 11.12.2013 „О применении Международных стандартов аудита Высших органов аудита 3 уровня – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400 в рамках аудиторских миссий Счетной палаты”; Постановление Счетной палаты №7 от 10.03.2014 „О применении Руководящих принципов аудита (ISSAI 1000-9999) в рамках публичного аудита”.

Recomandări(4)

Recomandarea: 2.1. pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 22.05.2020
Data implementării: 08.05.2020

Recomandarea: 1. să asigure adoptarea cadrului regulator intern aferent procesului de raportare financiară, prin determinarea: setului de reguli, principii, etape și operațiuni conexe; subdiviziunilor structurale și persoanelor implicate în aceste procese; datelor-limită principale și responsabilităților delegate etc. (pct. 4.4.1.; pct.4.4.2.);

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 22.05.2020
Data implementării: 30.06.2020

Recomandarea: 2. să sesizeze autoritatea responsabilă în vederea examinării oportunității completării cadrului legal cu instrumente de combatere a cazurilor de nerespectare de către titularii de licență a termenelor de efectuare a plăților regulatorii (pct. 4.2.3.);

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 22.05.2020
Data implementării: 30.06.2020

Recomandarea: 3. să asigure ajustarea cadrului regulator intern aferent reglementării achizițiilor prin definirea clară a mecanismului de identificare și sistematizare a necesităților Agenției pentru planificarea realistă a cheltuielilor, precum și a achizițiilor de bunuri/servicii în concordanță cu acestea (pct. 4.3.1.; pct.4.3.3.);

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

Termen implementare: 22.05.2020
Data implementării: 08.05.2020