Обновлено: Четверг, 27 Январь 2022
Счетная палата Республики Молдова
RO RU EN
Recomandarea: Să inițieze elaborarea unui plan de acțiuni în vederea îmbunătățirii calității portofoliului de credite, cu reexaminarea proceselor de control intern la acest capitol, ce ar include: 1. verificarea prioritară în teren a bunurilor circulante gajate, reflectate conform situațiilor contabile ale debitorului, prin confirmarea existenței reale a acestora;

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "BANCA DE ECONOMII"

Termen implementare: 07.10.2011

Recomandarea: 2. monitorizarea utilizării creditelor preferențiale acordate în conformitate cu destinația aprobată de către Bancă;

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "BANCA DE ECONOMII"

Termen implementare: 07.10.2011

Recomandarea: 4. examinarea stabilirii restricțiilor, prin neacordarea de credite, după caz, debitorilor care nu contribuie cu capital propriu la finanțarea investițiilor.

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "BANCA DE ECONOMII"

Termen implementare: 07.10.2011

Recomandarea: 6. înregistrarea în modul corespunzător a contractelor de locaţiune, precum și reexaminarea spațiilor folosite de filiale și reprezentanțe, cu întocmirea drepturilor asupra lor conform cerințelor prevăzute.

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "BANCA DE ECONOMII"

Termen implementare: 07.10.2011

Recomandarea: Recomandări Preşedintelui Consiliului și Președintelui Băncii: 7. Să încheie contracte de sponsorizare în formă scrisă pentru fiecare caz de alocări în acest sens, cu specificarea obiectului, valorii şi duratei sponsorizării, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor părţilor.

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "BANCA DE ECONOMII"

Termen implementare: 07.10.2011

Recomandarea: Recomandări Președintelui Băncii: 8. să intensifice elementele sistemului de control intern, racordat la dimensiunile, complexitatea şi mediul specific Băncii, care să vizeze toate nivelurile de management al activităţilor, inclusiv cu referire la procesul de achiziţii, investiţii şi reparaţii capitale, asigurînd realizarea obiectivelor cu costuri rezonabile şi în limitele stabilite;

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "BANCA DE ECONOMII"

Termen implementare: 07.10.2011

Recomandarea: 9. ținînd cont de problemele și riscurile constatate de audit la componenta gestionarea investiţiilor şi reparaţiilor capitale, să inițieze o misiune a auditului intern, ce ar asigura identificarea procedurilor de control intern cu responsabilizarea la toate etapele: achiziție, contractare, executare și recepție;

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "BANCA DE ECONOMII"

Termen implementare: 07.10.2011

Cererea: Consiliul şi Preşedintele ”Băncii de Economii” S.A., să examineze şi să implementeze recomandările prescrise în Raportul de audit;

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "BANCA DE ECONOMII"

Termen implementare: 07.10.2011

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY