Actualizat: Luni, 15 August 2022
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Rezultatele auditului financiar la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, examinate de CCFP

 • 22.12.2021
 • 979

În perioada pandemică, Centrul de reabilitare pentru copii ”Sergheevca” și Centrul de reabilitare a invalizilor şi pensionarilor ”Victoria” au înregistrat o diminuare considerabilă a indicatorilor economici. Ambele instituții sunt situate pe teritoriul regiunii Odesa din Ucraina și fac parte din patrimoniul public al Republicii Moldova.

Aceasta este una din constatările prezentate de către echipa Curții de Conturi a Republicii Moldova la data de 22 decembrie curent, în cadrul Comisiei parlamentare de control al finanțelor publice (CCFP), în contextul examinării Raportului auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) încheiate la 31 decembrie 2020.

Echipa CCRM a informat Comisia parlamentară despre cele mai semnificative constatări care au stat la baza emiterii opiniei de audit cu rezerve.

Scopul misiunii de audit a fost de a oferi asigurări rezonabile în ceea ce privește faptul dacă rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și unele entități din subordine încheiate la 31 decembrie 2020 sunt lipsite de denaturări semnificative și oferă o imagine reală şi fidelă, iar tranzacțiile financiare au fost efectuate conform reglementărilor în vigoare. Astfel, probele de audit au fost acumulate în cadrul MSMPS și la 41 de instituții din subordine.

În contextul misiunii de audit au fost evidențiate mai multe observații de audit, precum:

 • MSMPS a raportat eronat valoarea grupei de conturi 371 „Terenuri” care a fost subevaluată cu 32.2 mil. lei, prin nerespectarea prevederilor regulatorii de recunoaștere a terenurilor, aceasta fiind condiționată de neevaluarea valorii reale a 22 de terenuri cu suprafața de circa 36,0 ha;
 • la capitolul subsidii, valoarea cărora este semnificativă de 186 milioane lei, în anul 2020, se atestă lipsa reglementărilor privind procesul de planificare, selectare, aprobare, acordare și monitorizare a utilizării subsidiilor, ceea ce a generat nereguli în valoare de 24 milioane lei.

Verificările auditului la unele instituții a constatat iregularități semnificative, astfel:

 • IMSP (Instituția Medico-Sanitară Publică) Institutul de Medicină Urgentă a solicitat mijloace în sumă de 14 milioane lei, pentru care nu a planificat și nu a determinat necesitatea prioritară a acestora, și nu a inclus în Planul anual de achiziții, neînregistrând 2 contracte de achiziție la Agenția Achiziții Publice;
 •  IMSP Institutul Oncologic a utilizat subsidii în valoare de 2 milioane lei, solicitate și primite de la fondator, cu nerespectarea normelor privind elaborarea proiectelor conform prevederilor legale, aferente lucrărilor de reparație inițiate, semnarea acordurilor adiționale de majorare a sumei de 264,1 mii lei, în lipsa argumentărilor responsabilului tehnic.

La capitolul evidenta și raportarea creanțelor și datoriilor de către instituțiile din subordinea ministerului sau stabilit unele erori, cum ar fi:

 • subevaluarea creanțelor de către 3 instituții în rapoartele financiare consolidate, în sumă de 210 mii lei;
 • înregistrarea și raportarea eronată a creanțelor de către Centrul de plasament temporar Speranța or. Vadul lui Vodă în sumă respectiv de 192 mii lei;
 • raportarea eronată a unor datorii de  1 milion de lei de către 3 instituții.

Aceste situații au fost determinate de nerespectarea sau interpretarea incorectă a prevederilor regulamentare de raportare financiară aplicabile, precum și controlul insuficient din partea managementului și serviciului financiar a instituțiilor publice, ceea ce afectează calitatea și veridicitatea datelor raportate.

În anul 2020, perioadă marcată de situația pandemică generată de infecția COVID-19, a fost sistată activitatea unor instituții publice, în special, centrelor de reabilitare și de plasament, ce a condiționat:

 • neîncasarea veniturilor semnificative în sumă de 514 milioane lei;
 • neacordarea și neîncasarea împrumuturilor externe pentru proiecte finanțate de organizațiile financiare internaționale în sumă de 420 milioane lei;
 • nealocarea și neutilizarea mijloacelor prevăzute în buget în sumă de 226 milioane lei.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale dispune de patrimoniu peste hotarele Republicii Moldova (Ucraina) în valoare de 37 milioane lei cu suprafața de 22 mii m2, administrate de către 2 instituții publice din orașul Sergheevca și anume: Centrul de reabilitare a invalizilor şi pensionarilor „Victoria” și Centrul de reabilitare pentru copii „Sergheevca”. De menționat că, drepturile patrimoniale ale Republicii Moldova asupra mijloacelor fixe aferent acestor instituții au fost înregistrate și, respectiv, recunoscute în Ucraina. Totodată, auditul nu a dispus de posibilitatea deplasării și vizualizării acestor bunuri, și nu se poate expune asupra riscului de deteriorare. Astfel, în cazul deteriorării bunurilor și nedeținerii drepturilor asupra terenului aferent, Republica Moldova își poate pierde și drepturile asupra mijloacelor fixe.

În anul 2020, comparativ cu anul 2019, Centrele ce administrează patrimoniul public peste hotarele Republicii Moldova au înregistrat o diminuare considerabilă a indicatorilor economici.

Generalizând deficiențele identificate, Curtea de Conturi a înaintat recomandări, menite să reabiliteze domeniul auditat, unele recomandări fiind implementate pe parcursul misiunii de audit.

În final, Tatiana Cunețchi, președinta CCFP a menționat că în baza Raportului CCRM, Comisia de control al finanțelor publice va emite un raport și îl va plasa pe site-ul Parlamentului pentru familiarizare.

RAPORT

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY