Actualizat: Luni, 27 Septembrie 2021
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Reforma învățământului în Moldova, proiect auditat de Curtea de Conturi

  • 13.09.2021
  • 357

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), la data de 10 septembrie curent, a examinat în cadrul ședinței online, Raportul auditului rapoartelor financiare ale Proiectului „Reforma învățământului în Moldova” încheiate la 31 decembrie 2020.

Scopul auditului financiar a constat în obținerea unei asigurări rezonabile că, pentru exercițiul bugetar încheiat la 31 decembrie 2020, toate operațiunile financiare semnificative au fost prezentate la valori veridice și fidele cu exprimarea opiniei de audit, în baza rapoartelor financiare interimare întocmite de către responsabilii de implementare a Proiectului, care sunt Ministerul Educației și Cercetării, echipa de implementare a Proiectului și Instituția Publică Fondul de  Investiții Sociale în Moldova (IP FISM).

Proiectul „Reforma învățământului în Moldova” este un  împrumut acordat în două etape Guvernului Republicii Moldova, valoarea totală a căruia constituie 50,0 mil. dol. SUA.  Data de închidere a Proiectului este 31 decembrie 2022.

La situația din 31.12.2020 au fost debursate mijloace la nivel de 72% sau 36,0 mil. dolari. Cheltuielile totale executate au însumat 33,1 mil. dolari sau 66%, soldul format în contul trezorerial fiind de 2,9 mil. dolari.

În anul 2020 din contul surselor externe pentru implementarea activităților Proiectului de către Ministerului Educației și Cercetării și Fondul de Investiții au fost  executate cheltuieli în valoare de 6,7 mil. dolari, inclusiv:

  • pentru renovarea a 17 școli de circumscripție și managementul fondului, fiind executate 5,4 mil. dolari SUA;
  • pentru procurarea echipamentului specializat, în speță: tehnică de calcul, dispozitive pentru reproducerea mesajelor și alte bunuri necesare consolidării calității în educație, în aceste scopuri fiind utilizate surse în sumă de 1,2 mil dolari;
  • pentru întreținerea echipei de management al Proiectului și alte cheltuieli operaționale s-au cheltuit 0,2 mil. dolari.

În baza activităților de audit desfășurate, în opinia Curții de Conturi, rapoartele financiare interimare ale Proiectului „Reforma învățământului în Moldova” pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2020, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil potrivit cerințelor Băncii Mondiale.

Auditul a constatat unele iregularități admise de către Fondul de Investiții Sociale în Moldova la gestionarea cheltuielilor operaționale prevăzute la Componenta A.2.

Astfel, cadrul de reglementare al Proiectului conține un set de criterii privind  antrenarea și remunerarea membrilor echipei Fondului de investiții, implicată în realizarea activităților Proiectului. Nerespectând toți factorii eligibili au fost antrenați și remunerați suplimentar 12 persoane, funcțiile și atribuțiile cărora nu au fost prevăzute în manualul operațional precum și nefiind elaborate termenele de referință pentru aceste persoane coordonate cu Ministerul Educației și Cercetării și Donatorul, cheltuielile neeligibile constituind 52,5 mii dolari. 

Concomitent din sursele Proiectului a fost achitată neconform retribuția pentru absența forțată de la muncă a directorului instituției în sumă de 5,6 mii dolari SUA ca urmare a disponibilizării și restabilirii ulterioare a acestuia în baza încheierii instanței judecătorești. Menționăm că din contul Proiectului nu pot fi achitate cheltuieli de retribuire ca urmare a unor litigii între angajați și instituțiile statului.

Verificările auditului atestă și evitarea realizării de către IP FISM a unor controale ex-ante la executarea contractelor de lucrări civile. Astfel, instituția  a admis majorarea valorii inițiale a unui contract cu 20,3 % fără a solicita de la Ministerul Educației și Cercetării și Banca Mondială aprobarea prealabilă a modificărilor contractuale, avându-se în vedere că acestea depășesc pragul de 15% prestabilit de directivele donatorului.

Referitor la recomandările Curții de Conturi din Raportul de audit financiar din anul precedent s-a constatat că au fost realizate la un nivel de 70% ceea ce permite excluderea Hotărârii Curții de Conturi nr. 60 din 4 decembrie 2020 din regim de monitorizare.

 

Fișiere
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY