Actualizat: Marți, 23 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Realizările Curții de Conturi privind angajamentele asumate în procesul de aderare la UE, discutate în cadrul ședinței operative

  • 02.07.2024
  • 615

Tatiana Șevciuc, Președinta Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), la data de 2 iulie curent, a convocat în ședința operativă Plenul Curții de Conturi și managerii de subdiviziuni.

În cadrul ședinței au fost abordate realizările Curții de Conturi în contextul angajamentelor asumate de Republica Moldova prevăzute în Planul național de acțiuni pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană (UE) pe anii 2024-2027, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 829 din 27.10.2023 și prin pct. 6.12.2, 6.12.3, 6.12.5 ale Planului de acțiuni pentru implementarea recomandărilor din Raportul de monitorizare SIGMA ,,Performanța Republicii Moldova în administrația publică în raport cu Principiile Administrației Publice”, aprobat prin Dispoziția Guvernului nr. 182-d din 21.12.2023. Activitățile menționate reprezintă contribuția comună a Curții de Conturi, Ministerului Finanțelor și a Cancelariei de Stat.

La situația din 02.07.2024 Curtea de Conturi nu are restanțe la realizarea angajamentelor asumate în procesul de aderare la UE. 

Subsecvent, au fost raportate rezultatele implementării Strategiei de Dezvoltare a Curții de Conturi pe anii 2021-2025 și a proiectelor de modificare a actelor normative privind independența organizațională, funcțională, operațională și financiară conform legii organice, și potrivit Standardelor Internaționale de Audit INTOSAI de care se conduc toate țările membre ale UE.

Astfel, a fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 260 din 07.12.2017 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova și Nota informativă privind argumentarea.

La data de 4 iunie 2024, varianta finală a modificărilor propuse a fost discutată anterior în cadrul unei ședințe de lucru cu participarea Președintei CCRM dna Tatiana Șevciuc, ministrului finanțelor dl Petru Rotaru, Secretarului de stat (Președintele Grupului de lucru 32 „Control financiar”) dl Vladimir Arachelov, consultantului strategic al CCRM din partea Delegației UE dl Peeter Latti și șefei Aparatului CCRM (membră a GL 32) dna Ecaterina Paknehad, fiind obținut consensul asupra modificărilor propuse.

CCRM nu dispune de dreptul la inițiativă legislativă, din acest considerent, la data de 6 iunie curent, proiectul respectiv a fost remis Ministerului Finanțelor pentru inițierea procedurii de avizare, examinare și aprobare în modul stabilit.

De asemenea, participanții la ședință au fost informați despre elaborarea proiectului de lege constituțională privind modificare art. 133 „Curtea de Conturi” din Constituția Republicii Moldova, care urmează a fi consultat cu Curtea Constituțională, Parlamentul, Ministerul Justiției, Cancelariei de Stat, etc., precum și inițiate discuții publice cu societatea civilă, publicul larg și experții în domeniu.

În context, se relevă că modificările propuse urmăresc eliminarea impedimentelor de ordin fundamental (statutul și independența Curții de Conturi, durata mandatului președintelui și membrilor etc.), menționate în toate rapoartele de evaluare externă a Reformei administrației publice, Managementului finanțelor publice și Auditului extern, elaborate în perioada 2022-2023, în care se atrage atenția organelor de vârf ale Republicii Moldova la unele omisiuni din Constituție și se oferă recomandări țintite pe alinierea la bunele practici prevăzute de Principiul 16, lit. g. din  cadrul cuprinzător de standarde dezvoltate de către SIGMA, la solicitarea Comisiei Europene (CE). Menționăm că standardele respective au fost concepute pentru a ghida administrațiile care fac parte din UE sau din vecinătatea acesteia în eforturile lor de reformă, pentru a aborda deficiențele din administrațiile publice și pentru a îndeplini cerințele UE referitoare la unul dintre „elementele de bază” ale procesului de aderare.

CCRM a oferit contribuție la modificarea art. 67 din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public, precum și a înaintat propuneri de ajustare a anexelor 5 și 12 ale Hotărârii Guvernului nr. 201/2009.

Au fost pregătite prezentările pentru reuniunea de screening bilateral pe Capitolul 32: „Control financiar”, Compartimentul „Audit extern” și Capitolul „Reforma administrației publice” – pe partea ce ține de „Organizare, Responsabilitate și Supraveghere”, precum și s-a prezentat Președintelui Grupului de lucru RAP și BIE informația privind realizările majore obținute în domeniul auditului extern în cei 10 ani de la semnarea Acordului de Asociere.

Totodată, în cadrul ședinței manageriale a fost prezentat și Raportul de monitorizare a implementării Planului de acțiuni pentru anul 2024 privind implementarea Strategiei de Dezvoltare a Curții de Conturi pe anii 2021-2025, cât și estimările costurilor pentru implementarea acestuia în semestrul II a anului curent. Astfel, viteza de implementare a Strategiei de dezvoltare corespunde tendințelor planificate, la momentul raportării fiind implementate în totalitate 15% (ceea ce constituie cca 33% din acțiunile planificate pentru semestrul I din anul curent), iar cca 36% au fost inițiate înainte de termenul planificat fiind în proces de implementare din totalul acțiunilor planificate pentru anul 2024.

Președinta CCRM a subliniat importanța realizării în termen a tuturor acțiunilor planificate pentru semestrul II a anului curent, inclusiv, din perspectiva recomandării Comisiei Europene expuse în Raportul pe țară a Pachetului de extindere 2023.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY