Actualizat: Marți, 23 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Proiectul de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile, examinat în ședința Curții de Conturi

  • 16.07.2021
  • 1737

Ședința video

Prezentarea

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, la data de 16 iulie curent, a examinat în cadrul unei ședințe online Raportul auditului conformității asupra implementării Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile.

Scopul misiunii de audit a constat în oferirea asigurării rezonabile asupra conformității implementării Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile.

În vederea atingerii scopului propus și acumulării probelor suficiente și adecvate au fost efectuate verificări la Unitatea de implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile (UIP) din cadrul Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului și administrația publică locală (APL) de nivelul II, participante în cadrul Proiectului. De asemenea, au fost analizate informații de la Agenția Servicii Publice și din sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat.

Proiectul a avut ca scop de a construi aproximativ 700 de locuințe sociale pentru 2500 de persoane din familii sărace și vulnerabile, aflate în imposibilitatea de a avea acces la condiții de locuit satisfăcătoare, precum și familiile tinere cu copii.

Costul total al Proiectului a constituit 21,3 milioane euro sau 426,0 milioane lei. În cadrul Proiectului au participat 3 parteneri privați la obiectivele din raioanele Briceni, Nisporeni și Ialoveni, care în colaborare cu APL nominalizate, au adus aport financiar și nefinanciar sub formă de construcții nefinalizate sau terenuri, beneficiind în final de locuințe în blocurile edificate.

Conform informației UIP, în perioada 2013-2021, în cadrul Proiectului au participat 14 APL-uri de nivelul II, una fiind exclusă pe parcurs, fiind finalizate 525 locuințe sociale în 11 raioane. La moment sunt în construcție 121 de locuințe în r. Rezina și r. Cimișlia.

Generalizând constatările și concluziile formulate în procesul de audit, se prezintă următoarele neconformități identificate:

  • Auditul atestă ambiguități ale cadrului normativ, precum și lipsa unor mecanisme aferente procesului implementării Proiectului, care au condiționat repartizarea locuințelor sociale unor beneficiari care nu corespund criteriilor stabilite prin cadrul legal
  • Monitorizarea insuficientă din partea persoanelor responsabile din cadrul UIP au determinat recepționarea și achitarea a unor lucrări de construcție neexecutate, în 4 din 6 cazuri verificate. Astfel, s-au constatat lucrări neexecutate și confirmate de către antreprenor ca fiind neexecutate în sumă totală de 85,0 mii lei la obiectivul din raionul Briceni, precum și lucrări pe care antreprenorii afirmă că le-au executat în sumă totală de 159,5 mii lei, dar care nu au fost constatate efectiv de către echipa de audit la 4 obiective, inclusiv: în raionul Briceni – 40,3 mii lei; în raionul Călărași – 78,9 mii lei; în raionul Sîngerei – 23,1 mii lei și în raionul Soroca – 17,2 mii lei
  • Comisiile din cadrul APL de nivelul II care au participat în cadrul Proiectului, la evaluarea solicitărilor de locuințe sociale, în unele cazuri, nu au respectat prevederile legale, beneficiind de locuințe persoane neeligibile, care au venituri salariale considerabile și dețin bunuri imobiliare
  • Consiliul Raional Nisporeni, contrar prevederilor legale, precum și contrar scopului Proiectului, a repartizat în anul 2018, cu titlu de excepție, 5 locuințe sociale unor funcționari cu funcții de conducere din cadrul entităților bugetare din raionul Nisporeni, aceștia nefiind eligibili conform criteriilor privind veniturile obținute și privind lipsa sau existența bunurilor imobile
  • Contrar prevederilor legale, în 16 cazuri din cele 139 verificate, Comisiile din cadrul r. Briceni (4 cazuri), r. Sîngerei (2 cazuri), r. Nisporeni (3 cazuri) și r. Soroca (7 cazuri) au repartizat locuințe sociale unor beneficiari, care nu corespundeau criteriilor de eligibilitate
  • Cadrul legal nu prevede monitorizarea periodică a condițiilor economice și sociale a persoanelor care au beneficiat de locuințe sociale. În rezultat, auditul a constatat că, în 30 de cazuri din cele 139 examinate, beneficiarii și membrii familiilor lor, după primirea apartamentelor sociale au obținut venituri care sunt peste limita stabilită de cadrul legal precum și au obținut bunuri imobile (terenuri, apartamente)
  • Serviciile contabile din cadrul a 5 APL de nivelul II nu au asigurat înregistrarea conformă în evidența contabilă a valorii locuințelor sociale primite în proprietate
  • Consiliul Raional Briceni nu a revizuit și ajustat condițiile contractului de colaborare și investiții comune încheiat cu partenerul privat, în rezultat efectuând cheltuieli suplimentare în sumă totală de 765,9 mii lei.

Curtea de Conturi menționează că, deși, scopul Proiectului de a asigura accesul la locuințe sociale a familiilor vulnerabile și cu un venit mic pe întreg teritoriu al Republicii Moldova a fost în general realizat, totuși organizarea, realizarea și monitorizarea implementării acestuia s-a efectuat în unele cazuri cu nerespectarea prevederilor legale, ceea ce a afectat obiectivele Proiectului, interesele publice, precum și evidența contabilă conformă a patrimoniului public. Astfel, rezumând constatările și concluziile formulate, CCRM a înaintat recomandări pentru remedierea punctelor vulnerabile depistate în cadrul misiunii de audit.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY