logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Vizita delegaţiei Oficiului Naţional de Audit al Bosniei şi Herţegovinei


https://www.ccrm.md/ro/vizita-delegatiei-oficiului-national-de-audit-al-bosniei-si-hertegovinei-80_41.html

   În perioada 16-17 octombrie 2008, la Curtea de Conturi a Republicii Moldova se va afla în vizită de studiu delegaţia Oficiului Naţional de Audit al Bosniei şi Herţegovinei.
În cadrul vizitei vor fi abordate următoarele subiecte ale instituţiilor:
1. Misiunea, viziunea, mandatul de audit. Rezultatele obţinute la etapa actuală de dezvoltare a Curţii de Conturi a Republicii Moldova şi Oficiului Naţional de Audit al Bosniei şi Herţegovinei.
2. Calitatea în activitatea unei ISA. Situaţia la zi. Realizări şi perspective.
3. Schimbul de experienţă.