logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Suport Twinning al experților străini în cadrul auditurilor - pilot


https://www.ccrm.md/ro/suport-twinning-al-expertilor-straini-in-cadrul-auditurilor-pilot-80_930.html

 

În perioada 23-25 februarie curent, experții străini Mikko Helkio și Jyrki Pennanen s-au aflat la Chișinău, în contextul implementării activităţilor Proiectului Twinning „Consolidarea și întărirea auditului public extern în Republica Moldova". Misiunea a fost efectuată în cadrul Componentei 1 „Consolidarea capacităților de audit", iar scopul acestei activități este dezvoltarea și consolidarea capacităților CCRM de a efectua audituri ale performanței / de sistem și audituri ale fondurilor UE, cu suportul experților străini, în conformitate cu noile norme metodologice de dezvoltare și reglementare.

Astfel, în cadrul acestei misiuni au avut loc discuții și ateliere de lucru cu echipele auditurilor - pilot în domeniul investițiilor capitale și sistemului de pensii. Echipele au prezentat proiectele rapoartelor studiilor preliminare a auditurilor menționate, iar experții s-au expus asupra unor întrebări de referință, cum ar fi stabilirea obiectivelor, ariei de aplicabilitate și metodologiei de audit.

Totodată, experții străini Mikko Helkio și Jyrki Pennanen, precum și echipa care efectuează auditul - pilot în domeniul investițiilor capitale, au avut o întrevedere cu responsabili de la Ministerul Finanțelor, în vederea unei informări și stabilire a comunicării, prezentare a echipei de experți străini, care acordă asistență și suport  auditorilor CCRM pe parcursul efectuării misiunii de audit - pilot.

În contextul Proiectului Twinning,  implementat cu suportul Uniunii Europene, beneficiar al căruia este Curtea de Conturi, sînt preconizate patru audituri pilot în următoarele domenii: investițiile capitale, sistemul de pensii, sistemul administrării veniturilor publice și fondurile UE.