logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Sinteza analitică a rezultatelor de audit aferente domeniului achiziții publice în perioada 2019-2020


https://www.ccrm.md/ro/sinteza-analitica-a-rezultatelor-de-audit-aferente-domeniului-achizitii-3539_92092.html