logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Semnarea Acordului de cooperare între Curtea de Conturi a Republicii Moldova şi Oficiul Naţional de Audit al Estoniei


https://www.ccrm.md/ro/semnarea-acordului-de-cooperare-intre-curtea-de-conturi-a-republicii-moldova-si-80_37.html

   La 2 octombrie 2008, a fost semnat Acordul de cooperare între Curtea de Conturi a Republicii Moldova şi Oficiul Naţional de Audit al Estoniei, obiectivele căruia sînt:
• asigurarea conformităţii auditului public cu standardele şi cele mai bune practici internaţionale de audit;
• dezvoltarea profesionalismului şi a cooperării tehnice între părţi, oferind asistenţă mutuală prin instruirea personalului, circulaţia  informaţiei şi datelor privind activităţile Părţilor;
• realizarea schimbului de experienţă pentru îmbunătăţirea metodologiei de audit public extern.