logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Seminar de instruire pentru angajaţii Curţii de Conturi


https://www.ccrm.md/ro/seminar-de-instruire-pentru-angajatii-curtii-de-conturi-80_608.html

În perioada 6-7 martie, în cadrul Sălii Polivalente a Institutului Muncii, a avut loc un seminar de instruire pentru angajaţii Curţii de Conturi a Republicii Moldova.

Agenda evenimentului s-a axat pe următoarele subiecte:

  • calitatea muncii de audit;
  • administrarea finanțelor publice;
  • sarcinile auditului extern;
  • administrarea patrimoniului imobiliar;
  • achiziţiile publice; etc. 

Seminarul a început cu un cuvânt de salut din partea Președintelui CC, Serafim Urechean, care a reiterat importanța instruirii angajaților și menținerea competenței profesionale a personalului. Totodată, a menționat că actuala conducere a Curții va continua să investească în angajații săi ca prin aceasta să construiască o instituție puternică și aliniată la standardele moderne de audit.

În cadrul acestui seminar membrii  și angajații CC, precum și experți din afară au făcut prezentări privind problemele actuale ce țin de auditul public extern, mai cu seamă: E. Paknehad - Cadrul calității muncii de audit;  V. Chițan - Administrarea finanțelor publice - slăbiciuni instituționale și riscuri. Sarcinile auditului public extern în identificarea cauzelor (vezi aici); V. Melnic - Aspecte privind administrarea veniturilor publice de către organele vamale; I. Sturzu - O mai bună administrare a resurselor financiare publice; A. Vitanov - Sarcinile autorităților publice privind administrarea patrimoniului imobiliar; A. Curchin - Documentarea activității de audit, aspecte practice; Gh. Grib - Modificările cadrului legal în domeniul achizițiilor publice. Probleme frecvente privind implementarea procedurilor de achiziție publică;  I. Lichii și G. Șpac - Impozitele indirecte. Impozitele directe.

 

Seminarul de instruire a avut ca scop consolidarea capacităţilor instituţionale ale Curţii de Conturi, sporirea eficacităţii activităţii de audit, cît şi creşterea profesionalismului angajaţilor Curţii de Conturi.

 

Vezi Galerie Foto