logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Ședință privind examinarea Raportului de audit


https://www.ccrm.md/ro/sedinta-privind-examinarea-raportului-de-audit-81_93217.html

La data de 21.05.2024, ora 09:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței online Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării încheiate la 31 decembrie 2023.

La data de 21.05.2024, ora 09:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței online Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării încheiate la 31 decembrie 2023.

Raportor: Ion Sîrbu, șef de direcție în cadrul Direcției generale de audit I

Vă informăm că ședința va avea loc în format de teleconferință, fiind transmisă online pe site-ul www.ccrm.md.

Totodată, vă aducem la cunoștință că, înregistrarea video a ședinței de audiere a raportului financiar va fi plasată pe pagina oficială a Curți de Conturi www.ccrm.md și în contul www.youtube.com.

 

 

Secția relații externe și comunicare,
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
Tel. 022 266027, 266026