logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Ședință privind examinarea Raportului de audit


https://www.ccrm.md/ro/sedinta-privind-examinarea-raportului-de-audit-81_92553.html

La data de 21 noiembrie 2022, ora 09:00, Curtea de Conturi a Republicii Moldova va examina în cadrul ședinței publice un raport de audit.

La data de 21 noiembrie 2022, ora 09:00, Curtea de Conturi a Republicii Moldova va examina în cadrul ședinței publice:

Raportul auditului conformității cheltuielilor și a investițiilor capitale la întreprinderile de gaze naturale cărora le-au fost impuse obligații de serviciu public, precum și la întreprinderile înrudite, astfel cum sunt definite în Legea nr.108/2016 cu privire la gazele naturale, inclusiv la cele deținute indirect.

Raportor: Sergiu Știrbu, membru al Curții de Conturi, ex-șef al Direcției generale de audit V

Ședința va avea loc în incinta Curții de Conturi, bir. 404. De asemenea, ședința va fi transmisă online pe site-ul www.ccrm.md.

 

Secția relații externe și comunicare,
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
Tel. 022 266027, 266026