logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Ședință privind examinarea Raportului de audit


https://www.ccrm.md/ro/sedinta-privind-examinarea-raportului-de-audit-81_92409.html

La data de 27 iunie 2022, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței online Raportul auditului conformității eliberării actelor permisive și administrării taxelor, amenzilor și plăților aferente mediului.

 

La data de 27 iunie 2022, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței online Raportul auditului conformității eliberării actelor permisive și administrării taxelor, amenzilor și plăților aferente mediului.

Raportor: Larisa Ceban, auditoare publică principală, Direcția generală de audit III.

Vă informăm că ședința va avea loc în format de teleconferință, fiind transmisă online pe site-ul www.ccrm.md.

Totodată, vă aducem la cunoștință că, înregistrarea video a ședinței de audiere a raportului de conformitate va fi plasată pe pagina oficială a Curți de Conturi www.ccrm.md și în contul www.youtube.com.

 

 

Secția relații externe și comunicare,
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
Tel. 022 266027, 266026