logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Ședință privind examinarea Rapoartelor de audit


https://www.ccrm.md/ro/sedinta-privind-examinarea-rapoartelor-de-audit-81_92353.html

La data de 30 mai 2022, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței online:

La data de 30 mai 2022, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței online:

  1. Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2021.

Raportor: Svetlana Ostafi, auditoare publică principală, Direcția generală de audit I.

 

  1. Raportul auditului conformității asupra managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat în anul 2021.
  2. Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor încheiate la 31 decembrie 2021.

Raportor: Tatiana Ailoi, auditoare publică principală, Direcția generală de audit I.

Vă informăm că ședința va avea loc în format de teleconferință, fiind transmisă online pe site-ul www.ccrm.md.

Totodată, vă aducem la cunoștință că, înregistrarea video a ședinței de audiere a rapoartelor va fi plasată pe pagina oficială a Curți de Conturi www.ccrm.md și în contul www.youtube.com.

 

 

Secția relații externe și comunicare,
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
Tel. 022 266027, 266026