logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Ședința CCRM din 22.12.2022, 09:00


https://www.ccrm.md/ro/sedinta-ccrm-din-22122022-0900-3529_92613.html

Raportul auditului conformității privind acordarea compensațiilor și ajutorului umanitar agricultorilor afectați de calamitățile naturale asupra recoltei anului 2020

Raportul auditului conformității privind acordarea compensațiilor și ajutorului umanitar agricultorilor afectați de calamitățile naturale asupra recoltei anului 2020.