logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Ședința CCRM din 15.12.2023, ora 13:00


https://www.ccrm.md/ro/sedinta-ccrm-din-15122023-ora-1300-3529_93122.html

Raportul auditului conformității privind gestionarea patrimoniului public și a resurselor financiare de către IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” în anii 2021-2023 (6 luni).

Raportul auditului conformității privind gestionarea patrimoniului public și a resurselor financiare de către IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” în anii 2021-2023 (6 luni).