logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Schimb de experiență între Oficiul de Stat de Audit al Georgiei și Curtea de Conturi a Republicii Moldova


https://www.ccrm.md/ro/schimb-de-experienta-intre-oficiul-de-stat-de-audit-80_92565.html

Împărtășirea bunelor practici și conlucrarea pe aspecte menite să îmbunătățească managementul finanțelor publice a întrunit delegațiile Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) și a Oficiului de Stat de Audit al Georgiei (OSAG).

Împărtășirea bunelor practici și conlucrarea pe aspecte menite să îmbunătățească managementul finanțelor publice a întrunit delegațiile Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) și a Oficiului de Stat de Audit al Georgiei (OSAG).

Sesiunile de partajare a experienței profesionale se desfășoară la Tbilisi, la invitația Oficiului de Stat de Audit al Georgiei, în perioada 28-29 noiembrie curent.
Pe parcursul vizitei sunt abordate mai multe subiecte precum planificarea auditului bazat pe risc, managementul resurselor umane, guvernanță și sistem de salarizare, procesul de audit în sistemul informațional, auditul bugetului de stat, auditul situațiilor financiare consolidate.

De asemenea, un subiect important a fost și tematica legată de monitorizarea recomandărilor de audit – metodologie și sistem informațional. La acest subiect auditorii CCRM au relatat despre sistemul informațional (SI) „Registrul Misiunilor de Audit” (RMA). Sarcina principală pentru implementarea acestui sistem a fost pentru a spori eficiența organizării, desfășurării și a monitorizării auditului public extern, CCRM a decis asupra actualizării și modernizării sistemului informațional RMA, care este un instrument eficient pentru organizarea și desfășurarea procesului de monitorizare a implementării recomandărilor de către entitățile auditate. De asemenea, auditorii OSAG au relatat despre practicile instituționale la acest capitol și deficiențele cu care se confruntă.

Conlucrarea cu părțile interesate este încă un subiect discutat în cadrul întrevederii. La acest aspect au fost prezentate obiectivele și direcțiile strategice în acest domeniu, prioritățile Strategiei de comunicare implementate de CCRM, cartografierea părților interesate, precum și strategiile de implicare a acestora la diferite etape ale activității de audit.

În final, reprezentanții CCRM și-au exprimat deschiderea pentru o conlucrare eficientă cu colegii din Georgia, în contextul preluării celor mai bune practici în activitatea sa, aliniate la standardele internaționale de audit.