logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Rapoartele anuale și de activitate ale Curții de Conturi au fost examinate în ședința Comisiei parlamentare (16.02.2023, or. Chișinău, Parlamentul Republicii Moldova)


https://www.ccrm.md/ro/rapoartele-anuale-si-de-activitate-ale-curtii-de-conturi-3530_92682.html